Lord Ganesha

Lord Ganesha

Thursday, 6 April 2017

Sri Yamuna Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – || Phalashruthi: || Lyrics and meanings 131 – 142|| Jai Sriman Narayana ||
Saubharir speaks “ The thousands of sacred names of Goddess Yamuna/Kalindhi  is highly propitious and whoever reads or listens would get their desires fulfilled, it destroys severe sins/Mahapapa, it provides abundance of pieties and long life to the worshiper, whoever reads or listen to it for a week during the hours of dusk would get rid of fear from thieves, and Oh! Dhvija, worship of Goddess Yamuna and recitation of her thousands of sacred names would eradicate all kinds of fears, whoever recites or listens to these sacred verses and worship Goddess Kalindhi  for ten weeks would attain highly meritorious rewards, patients with incurables would get rid of their illnesses, worshiper would get freed from worldly bondages, childless couple would be blessed with virtuous offspring, students would attain scholastic skills, worshiper would be blessed with   eye-catching beauty, and abundance of wealth, worshiper would be freed from insanity/gloomy/depressed state and attain abundance of wealth, it would fulfil all desires of the worshiper, Bhramin will attain the honor of Bhramavarchasvin/who has profound knowledge of Bhramam, royal personage would turn into Jagathpathi/commander of the world, Vaishya would  attain the honor of Nidhipathi/commander of wealth, and Shudhras get purified, it should be recited with utmost faith and devotion during the hours of worship of Goddess Yamuna who has the resemblance to lotus flower and without stick on to sins, recitation of these sacred verses of thousands sacred names of Goddess Yamuna for hundreds of weeks on regular basis would bring  abundance of rains, it works as protective shield to the worshiper, it is definite that it would bring greatest kingdoms in the Sapthadhvipa to the worshiper, whoever reads or listen to these sacred  verses without any desires would attain sincere devotion at the lotus feet of Goddess Yamuna, it would bring Thraivarga Phalam/Dharma, Artha, Kama, and ultimately Jeevanmukthi/liberation from repeated births.”


I shall meditate upon Goddess Yamuna/Kalindhi who was born in the illustrious clan and descended down to Earth as sacred water body in the dense creepers of Kadamba in Goloka, which is the sacred land of Vraja, as a most fascinating place for amorous sport.


|| Phalashruthi: ||

Namnam  Sahasram Kalindhya: Keerthidham  Kamadham Param | Maha Papaharam  Punyam  Ayurvardhanam Uththamam ||

Ekavaram  Padendhrathau Chaurebhyo Na Bhayam Bhaveth | Dhvivarm  Prapadenmarge  Dhasyubhyo Na Bhayam Kvachith ||

Dhvitheeyam  Thu Samarabhya Padeth Purnavadhim Dhvija: | Dhashavaram Idham  Bhakthya  Dhyathva  Devo Kalindhajam ||

Rogi  Rogath Pramuchyetha Banddho Muchyetha Bandhanath | Gurvini Janayeth  Puthram  Vidhyarthi  Panditho Bhaveth ||

Mohanam Sthambhanam Shashvadhasheekaranameva Cha | Ucchathanam  Padanam  Cha  Shoshanam Dheepanam Thatha ||

Unmadhanam  Thapanam  Cha  Nidhi Dharshanam Yeva Cha | Yadhyavanchathi Chiththena  Thathat Prapnothi Manava: ||

Bharamano Bhramavarchasvi Rajanyo Jagathpathi: | Vaishyo Nidhipathir Bhuya Shoodhra: Shruthva Thu Nirmala: ||

Poojakale  Thu Yo Nithyam  Padathe  Bhakthi Bhavatha : | Lipyathe  Na Sa  Papena  Padmapathram Ivambhasa ||

Shathavaram  Paden Nithyam  Varshavadhimatha: Param | Padalam Pathitham  Krithva  Sthvam Cha Kavacham  Thatha ||

Saptha Dhvipa Maheerajyam Prapnuyannathra Samshaya: | Nishkaranam  Padatheyasthu  Yamuna Bhakthisamyutha: ||

Thrivargyamethya Sukrithi Jivan Muktho Bhavedhidha ||
Nikunjja Leela Lalitham Manoharam | Kalindhajakoola Latha Kadhambakam | Vrindhavanonmaththa  Milindhashabdhitham | Vrajethsa Golokam Idham  Padethcha Ya: ||

|| Ithi Gargasamhithayam Sri Yamuna Sahasranama Sthothram Sampoornnam ||


|| Jai Sriman Narayana ||