Thursday, 28 February 2019

|| Sri Uma Maheshwara Sharanagathi Gadhyam |||| Jai Sriman Narayana ||I shall prostrate before supreme Lord Maheshvara along with Goddess Uma,  Lord Uma Maheshvara who is Universal monarch, he is the commander of thousands and millions of Bhramanda, he symbolizes auspiciousness, he is youthful always, he fulfils all the desires of the ardent devotees, his lotus feet are worshiped by Lord Narayana, he rides on the celestial bull, he is worshiped by Lord Bhrama, Lord Indhra, and Lord Vishnu, he is Lord of Universe and its living beings, he is the protector of Universe, he symbolizes victory, he is eulogized by illustrious Sage Jambari, he is supreme cure for all the illnesses, he takes immense delight in arresting  himself in the cage of Panchakshari syllables, he is the cause for creation, preservation and destruction, he has charming appearance, he always works for the welfare of Universe and its living beings, he eradicates evil effects of Kali era, he has mesmerizing form as hunter who is decked in garland of skeleton, he resides in the highest peak of Mount Kailash, he removes evilness, viciousness, unpleasantness, inauspiciousness, etc..  he is highly honorable, he is eulogized by Smrithi, he rides on the grand chariot, he has Ravi/Surya, Indhu/Chandhra and Vaishvanara/Agni as three eyes, he is adorned in crescent moon on matted hair locks, he has attractive reddish-brown matted hair locks, he is void of illnesses related to aging, and death, he is worshiped with lotus flowers by Janardhana, he has three eyes, he is adorned in Bale leaves and Mallika, he is serene, he is the protector of living beings, he protects the three worlds, he is worshiped by Deva and Asura as well, he is the source of good fortune, wealth, richness, opulence, prosperity and all kinds of auspiciousness, I shall prostrate before supreme Goddess who  has personified as Uma,  she is beloved consort of Shiva, and  Haimavathi who is the daughter of Mount Himavan, she is Mahadevi who is supreme Goddess, she is beloved consort of Lord Maheshvara, she has no birth, she has smoky appearance, she represents wealth, she has embodied as Universe, she is ShivA who is beloved consort of Lord Shiva, she is Bhagavathi who symbolizes auspiciousness, she represents Bhadra/auspiciousness, Prakrithi/nature, Vikrithi/growth,  Swadha, Swaha,  abundance,  nourishment,  joy,  nectar,  contentment, satisfaction,  consciousness,  sleep, peace,  forbearance , concentration, dedication, memory, prowess, desire, hunger, hallucination, perplexity, bewilderment, loveliness, shade, kindness etc.. she is eternal, she is not perceivable, she has personified as Vishnumaya who is a great illusionist, she is the mother of Universe and its living beings, she is all – pervading, she represents Smrithi, RamA, Bhavani,  Rajasik, Sathvik, and Thamasik nature, creation, Mridani who is beloved consort of Mrida, Rudrani who is beloved consort of Rudra, she is Sharvani, she represents death, she is beyond Thrigunas, she has dark blue complexion, she has personified as Lakshmi who is Goddess of wealth, Dhakshayani who is the daughter of Dhakshaprajapathi, Sathi who is beloved consort of Lord Shiva, she has embodied as divine cow Kamadhenu, she is the mother of Lord Skandha and Lord Ganesha, she is Durga who is wrathful, she is Parvathi who is beloved consort of Lord Shiva, she has personified as female aspect of Bhrama, and Kooshmanda, she has shrieking voice, she is supreme ascetic, she is youthful always, she merrily explore through the woods, her glorious myths are eulogized by illustrious Rishis and Sages, she has Surya, Chandra and Agni as three eyes, she has attained half of the body of Lord Shiva, she is the sister of Lord Vishnu, she has lovely appearance, she is Empress of the Universe, she resides on the hills of Rajathadhri/silver mountain, she is eulogized by all the Agamashasthra, she symbolizes supreme wisdom and knowledge, she is supreme Goddess Lalitha Thripurasundhari, she has personified as Dhashamahavidhya,  Kamala who is lotus born, Chinnamastha, Mathangi, Bhuvaneshvari, Thara, Dhoomavathi, Kali,  Bhairavi,  and Bagalamukhi, she represents Sandhya/confluence of day and night, Gayathri who is mother of Veda, Sarvamangala who symbolizes auspiciousness, she represents Chandhass/meter in sacred chants, she is Savithri and Gayathri as well, she represents Shruthi and sacred sounds, fame, she is purifier of soul, she represents Paramambika who is supreme Goddess, Usha, Maithri/companion, Vibhavari/brilliance, Rathri/ night, Varuni/spirituous intoxicated drink, Kshapa/destroyer, night, turmeric, Raudhra/wrathful, she has dark color complexioned, she is decked in garlands of skull, she has dreadful appearance, she is vicious, she entices the Universe with her attractive features, she is eulogized by Bhrama, she is Mahakali who is consort of Lord Mahakala, she is the slayer demons Madhu Kaitabha, her eyes resembles to blazing fire, she is Goddess of wealth, she symbolizes all the female deities, she is Chandi who is fierce as well as passionate, she is the slayer of demons Mahishasura, Rakthabeeja, Nishumbha, Chanda and Munda, she has personified as Kaushiki, she has personified as Vishnumaya and Radhika  in the sacred Gokulam, she is the sister of Murari, she resides on the mountain peak of Vindhyachala, she is Yogeshvari, she is extremely kind to passionate devotees, she has large and high bosom, she represents Rakthadhanthika, Rakthachamunda, Shakambari,  and Bhramari, she destroys Rinas/Devarina, Rishirina,  and Pithrurina, of the worshiper, she represents Vaishnavi who is female aspect of Lord Vishnu, Indhrani who is female aspect of Lord Indhra , Bhramani who is female aspect of Bhrama, Kaumari who is youthful always, Sookaranana/Varahi who is female aspect of Lord Varaha, Maheshvari who is female aspect of Lord Maheshvara, Narasimhi who is female aspect of Lord Narasimha, Chamunda, Shivadhoothi, Mahi/Earth, Devamatha/Adhithi, Renuka who is chaste wife of Sage Jamadhagni, Ramajanani/Kaushalya, Saraswathi who is Goddess of wisdom and knowledge,  Vajreshvari who is wielded in powerful weapons of Varja, she symbolizes piousness, and Siddha, she is wielded in Danda, Pasham, Shoolam, Khadvanga, Chapa, Bana, Khadga, Angusha, Shankha, Chakra, and Musalayudha, she is wrathful,  she is supreme Goddess who illuminates the whole Universe, she is Narayani who symbolizes colossal fire, she is Goddess of Earth, she represent sky, and Sun, she is Kameshvari  symbolizes amorous sport, she is Radha and Kamakshi as well, she is the source of passion and desire, she crushed the pride of demon Bandasura, she is highly confidential, she is dearest darling of Lord Shambhu, she has long and beautiful curly hair locks which attracts honey bees, she has lovely face, she has beautiful eyes resembles to lotus flower petals, she has attractive nose resembles to flowers of Til, she has sparkling cheeks resembles to mirror, she is adorned in magnificent earrings decorated with Surya and Chandhra, she has marvelous shell shaped neck and attractive shoulders, she is adorned in exquisite ornaments, her lovely hips are adorned in ornaments, she has attractive knees and shank, her feet has the luster of lotus flower, she has the gait of elephant, she has great splendor and prowess, she is pure, wise and clever, she is incomparable, she is void of impurities like ego, lust, desire, passion, anger, jealous, etc.. she is absolute truth, she is unblemished, she is eternal, she is unconquerable, she symbolizes pure consciousness, she is void of properties,  she is beyond description, I shall repeatedly prostrate before the lotus feet of supreme Lord Maheshvara along with Goddess Uma, Hail to supreme Lord Maheshvara and Goddess Uma!


||Devadevoththama | Devathasarvabhauma | Akhilandakoti Bhramandanayaka |Uma Maheshvara | Shivam | Navayauvanam |Namaskrithabeeshtavarapradham |Narayanarchithapadhukam | Vrishavahanabhyam |Virinchi VishnuIndhrasupoojitham | Jagadheeshvara |Jagathpathi |Jayavigraha |Jambarimukhyavandhitham |Paramaushadham |Panchakshari Panjjararanjitha | Prapancha Shrishti Sthithisamhritham |Athisundharam |Lokaikahithankaram | Kalinashanam |Kankala Kalyanavapurdharam |Kailashashailasthitham | Ashubhapaham |Akunditham |Smrithisambritham |Rathavahanastham |Raveendhuvaishvanaralochanam |Rakashashankabam |Jatilandharam |Jaramrithuvivarjitham |Janardhanambodhbhavapoojitham| Vishamekshanam |Bilva Mallika choodalankritham |Shantham | Pashupalakam |Jagathrayarakshanam | Devasurapoojitham | Sarvasaubhagyadham |Uma | Haimavathi |Mahadevi | Maheshvari |Aja | Dhoomra |Vishvavasu | Vishvadharini |ShivA | Bhagavathi |Bhadhra | Prakrithi | Vikrithi|Anantha |Avyaktha |Swadha | Swaha |Sudha | Pushti |Sukha | Soma | Thushti | Chethana|Nidhra | Vishnumaya |Matha | Shanthi | Kshama |Shradhdha |Vyapini | Smrithi | Shakthi | Thrishna | Kshudha |Bhranthi | Kanthi |Chaya | RamA | Dhaya |Bhavani | Rajasi |Shrishti | Mridani |Saththviki | Sthithi |Rudrani | Thamasi |Mrithyu | Sharvani |Thriguna | Para |Krishna | Lakshmi |Dhakshayani | Kamadhenu |Sathi |Ganeshaskandhajanani |Duga | Parvathi |Bhramacharini |Gambeeranadha | Kooshmanda |Thapasi |Kanya |Kantharacharini |Maharshithuthacharithra |Thrinethra | Ardhangini |Bhagini |Rmaneeya |Rajjyi | Rajathadhrivasini |Sarvagamasthuthya |Vidhya | Thripurasundhari |Kamala |Chinnamastha | Mathangi |Bhuvaneshvari |Thara | Dhoomavathi |Kali | Bhairavi |Bagalamukhi |Sandhya | Savithri |Sarvamangala |Chandhass | Savithri |Gayathri |Shruthinadhaswaroopini |Keerthi |Pavani | Paramambika |Usha | Maithri |Vibavari |Rathri |Varuni | Kshapa |Raudhra |Shyama |Kapalamalini |Ghora |Karala | Akhilamohini |Bhramasthutha | Mahakali |Madhukaitabhanashini |Vahninethra |Viththeshi |Sarvadevamayi |Chandi | Mahishasuramardhini |Kaushiki |Chandamundavinashini |Rakthabeejaprashamani |Nishumbhamadhashoshini |Nandhagokulasambhava |Murarathibagini |Vindhyavasini |Yogeshvari |Bhakthivashya | Susthani |Rakthadhanthika |Rakthachamunda |Shakambari |Bhramari | Rinanashini |Bhramani | Vaishnaveendhrani |Kaumari | Sookaranana |Maheshvari | Narasimhi |Chamunda | Shivadhoothika |Mahi | Devamatha |Renuka |Ramajanani |Punya | Purathani |Saumya | Saraswathi | Siddha | Vajreshvari |Dandini | Pashini |Shoolahastha |Khadvangadharini |Khadgini |Chapabanadharini |Musalayudhadhara |Angushavathi |Shankhini | Chakrini |Ugra| Dheeptha | Jyeshta |Narayani |Vahniroopa | Maheeshvari |Vayuroopa | Ambareshvari |Sooryaroopa |Rathi | Kameshvari |Radha | Kamakshi |Kamavardhini |Bandasuraprashamani |Guptha |Shambukamuki |Aralaneelakunthala |Sundharanana |Padmalochana|Thilaprasoonanasika |Lasathkapoladharpana |Vivasvadhindhukundala |Samanakambukandhara |Amoolyamalamanditha |Katithatibaralasa |Manojathoonajanghika |Sarojasundharaghrika |Mathangajendhragamini | Mahabala |Shuddha | Buddha |Nisthula | Nirvikara |Sathya | Nishkalanka | Nithya | Ajjya | Prajja  |Nirguna | Nirvikalpa |Thavavimalacharanaravindhayo: Namo Nama: | Sri Sri Sri Umamaheshvara Swaminn Vijayibhava | Jayavijayibhava ||
|| Jai Sriman Narayana ||

Wednesday, 27 February 2019

|| Sri Kashi Vishwanatha Sharanagathi Gadhyam ||
|| Jai Sriman Narayana ||


I shall prostrate before supreme Lord Vishwanatha who is presiding deity in the sacred shrine of Varanasi, he is Universal monarch, he is the commander of thousands and millions of Bhramanda, he has attractive reddish – brown matted hair locks adorned in streams of Ganga, she is inseparable from beloved consort Goddess Gauri who is seated on his left, he is beloved of Lord Narayana, he represents mind, intellect, sky, ether, air etc.. he crushed the pride of Kamadeva, he is presiding deity on the sacred land Varanasi, he is beyond human intellect and description, he has endless attributes, his lotus feet are worshiped by Vageesha, Vishnu, and all the deities, he is most desirable, he is contemplated upon by illustrious Rishis and Sages, he is Lord of living beings, he is adorned in serpent as ornaments all over the body, he is attired in skin of leopard, he is supreme ascetic, he has matted hair locks, he has Surya, Chandhra and Agni as three eyes, he is Lord of living beings, he holds baby antelope, he is adorned in crescent moon on matted hair locks, he is adorned in magnificent crown, he is adorned in serpent as ear ornament, he has glorious five faces known as Eshanam, Thathpurusham, Vamadevam, Aghoram,  and Sadhyojatham, he is void of death, depression, and illnesses related to aging, he has supreme radiance, he has no duality, he is supreme bliss, he is unconquerable, he is infallible, he is unblemished, he resides as soul in living beings, he is void of impurities like ego, lust, desire, passion, jealous, anger etc.. he symbolizes sense of abandonment and peace, he is beloved consort of Goddess Girija who is the daughter of Mount Himavan, he is Paresha who is beyond human intellect, he is smeared in sacred ashes all over the body, he has mesmerizing features, he is attired in clothe as direction, he has neither beginning nor end, he is the cause for creation, preservation and destruction, he produces boisterous voices, he is the source of wisdom, knowledge, wealth, prosperity, opulence, fame, and liberation from repeated births, he is beloved consort of daughter of Shailaraja/Mount Himavan, he is worshiped by all the deities, he is Gangadhara who is adorned in sacred river Ganga on matted hair locks, he is adorned in crescent moon on matted hair locks, he is the protector of three worlds, he is Lord of sacred land Kashi, he removes miseries, perils, grief and sorrows of worshiper, he is Lord of Universe and its living beings, he is too compassionate and promising to protect worshiper who are surrendered at his lotus feet, he is Lord of Rama, he is extremely valorous, he is Lord of Goddess Gauri, he showers abundance of boons on worshiper, he symbolizes simplicity,  he is mighty Lord who has great splendor and prowess, he symbolizes auspiciousness, he has bluish throat, he is adorned in garland of skull, he is worshiped by Lord of Goddess Srimahalakshmi, he eradicates sufferings of poverty, he is Lord of Universe, he eradicates sufferings of worldly existence,  pain, anguish, distress, affliction, and sorrow of the worshiper, he is the safest heaven to worshiper who are surrendered at his lotus feet, he is ferverntly worshiped by Goddess Chandi, Pinchindila/Ganesha, Kumara, and Nandhikeshvara, he is Lord of Yoga, he is Lord of illustrious Yogis as well, he is the protector of sacred land Kashi, he is merciful, he is Lord of Goddess Kathyayani and Pramadhaganas as well, he is worshiped by Lord Bhrama and deities, he represents planet Saturn, he is eulogized by Vedantha, he represents all the deities, he is the slayer of demons of Thripura, he has most attractive limbs, he is adorned in King of serpent as ornament, he eradicates extreme fears and anxieties of  passionate worshiper, he is serene, he is eulogized by all the Agamashasthras, he is supreme preceptor Lord Dhakshinamoorthi, he is eulogized by illustrious Rishis and sages, he resides in the supreme abode Mount Kailash, his lotus feet are venerated by illustrious Rishis and Sages, he has attractive reddish-brown matted hair locks soaked in the sacred waters of Ganga, he is beloved consort of Goddess Parvathi, he is beloved of ardent devotees, he is decked in Damaru, skull and  trident, he eradicates all the sins of the worshiper, he is Lord of Mountains, he eradicates darkness of ignorance, he imparts supreme knowledge to passionate worshiper, he has no birth, he is storehouse of virtues, he is ocean of mercy, he is most venerable, he fulfills all the desires of the worshiper, his attractive body is smeared in sacred ashes from funeral pile, he merrily resides in the funeral grounds, he is decked in bodiless corpse as garland, he destroyed the grand Yagna of Dhakshaprajapathi, he is Mahabhairava who is fierce, he has colossal form and sharp protruding teeth, he is void of desires, he is enemy of demon Gajasura, he resides on the highest peak of mountains, he is worshiped by Bhujangesha/Lord of serpent/Lord Vishnu, he is mighty Lord Mahesha, he is the enemy of demons of Thripura, he has pleasing disposition, he is Lord of Goddess Bhavani, he is Lord of Jagannatha as well, he is Lord of Ganas, he is perceivable through intense devotion and meditation, he causes obstacles and remove the same, he is kind, his matted hair locks represents sky, he removes extreme fears and anxieties, he is Mrida who is beloved consort of Mridani, he is seated with Yogamudra posture, he undertakes intense meditation, he is adorned in serpent as sacred thread across the chest, he is adorned in Thripundram/three lines  drawn with the sacred ashes on the  forehead, he is supreme Lord Shankara who symbolizes auspiciousness,  I shall repeatedly prostrate before the lotus feet of  supreme Lord Vishwanatha along with Goddess Annapoornni, Hail to supreme Lord Vishwanatha along with Goddess Annapoornni!


|| Devadevoththama |Devathasarvabhauma | Anekakoti Bhramandanayaka |Gangatharanaga Ramaneeya Jatakalapam |Gauri Niranthara Vibhooshitha Vamabhagam |NarayanaPriyam | Anangam | Madhapaharam |Varanasipurapathi | Vachamagocharam | Aneka Gunaswaroopam |Vageesha Sura Vishnusevitha Padhapadmam |Varenyam |Munibrindhasevyam| Bhoothadhipam |Bhujangabhooshanam |Vyaghrajinambaradharam |Jatilam | Thrinethram | Pashupathim |Sheethamshushobhitham |Kireetadharam |Nagakundalabhooshanam | Panchananam |Maranashokajarataviheenam | Thejomayam |Adhvatheeyam |Anandhakandham | Aparajitham | Aprameyam |Nishkalam | Athmaroopam | Ragadhidhosharahitham |Vairagyashanthinilayam |Girijavallabham | Paresham |Bhamangalepithasundharagathram|Digambarm| Anandhimadhyantharahitham |Shrishtisthithilayakaranam|Mahattahasam| Vidhya Shriyam Keerthidham |Mokshadham |Shailarajathanayavallabham | Amaravrindhravandhitham |Gangadharam |Shashikishoradharam |Thrailokhyarakshakaram | Kashishvaram |Sakala Bhakthajanarththiharam |Vishveshvaram|Pranathapalanathathparam |Rameshvaram |Dheeram |Gaurishvaram |Varadhahastham | Lalitham | Vishalam |Mangalam | Neelakandam |Mundamaladharam |Lakshmeeshavararchitham | Dharidhryadhukhadhahanam |Bhuvanadhipam | Samsarabaraharanam |Santhapaharanam |Sharenyam | Chandi Pichandila/Ganesha Karthikeya Nandhisha Poojitham | Yogeshvareshvara | Kashipurapalaka | Karunyapoora | Kathyayani Pramadhanatha |Bhramadhidevaganavandhya |Shauri | Vedhanthavedhya |Sakaleshvara |Shanthamoorthi |Nikhilagamageethakeerthe |Karunamrithapoornasindho|Devadhideva | Thripuranthaka |Sundharanga |Nagendhrahara |Nathabhakthabhayapahara |Dhakshinamoorthe |Munipungavageethakeerthe |Kailasavasa |Munisevithapadhapadma |Gangajalaughaparishiktha Jatakalapam | Sri Parvathivallabham | Bhakthavathsalam | Damaru Kapala Shoolapanim |Sarvapapaharam |Gireesham |Ajjyananthakam |Bhakthavijjyanadham | Ajam |Gunajjam | Dhayasindhum |Prananatham |Manoabheeshtadham |Chithabhasmabhoosharchithangam |Shmashanalayam |Mundamalam | Makhaghnam |Mahabhairavam | Bheema Dhamshtram |Nireeham |Gajarim | Girausamsthitham | Bhujangeshasevyam |Mahesham | Purarim |Prasannam | Bhavanipathim | Sri Jagannathanatham |Ganesham | Griheetham|Vighnavicchedhahethum |Kripalum |Vyomakesham | Bhayaghnam | Mridam |Yogamudhrakritham | Dhyananishtam |Nagayajjopaveetham | Thripundram |Shankaram |Sri  Sri Sri Annapoornna Sametha Sri Vishwanatha Swaminn Vijayibhava | Jayavijayibhava ||

|| Jai Sriman Narayana ||

Tuesday, 26 February 2019

|| Sri Ashtalakshmi Sharanagathi Gadhyam |||| Jai Sriman Narayana ||I shall prostrate before Supreme Goddess Adhishakthi who has eight marvelous incarnations as Ashtalakshmi, she is omnipresent, she is the commander of thousands and millions of Bhramanda, she has personified as Adhilakshmi who is primeval deity, Dhanyalakshmi who is the source of abundance of grains, Dhairyalakshmi who is the source of courage and power, Gajalakshmi who is the source of possession of priceless things like elephants, horse, cows, chariots, etc.. Santhanalakshmi who is the source of virtuous offspring and grandchildren, Vijayalakshmi who is the source of success in endeavors, Vidhyalakshmi who is the source of wisdom and  knowledge in all fields, and Aishvaryalakshmi who is the source of all kinds of auspiciousness, good fortune, wealth, opulence, richness, prosperity etc… she symbolizes sacred syllables of Akara, she is imperishable and unconquerable as well, she is eternal, she is most venerable, she showers abundance of boons on worshiper, she is most beautiful, she is consort of Eshvara, she is most attractive, she undertakes the essential functions such as creation, preservation and destruction of Universe, she represents art forms, and all kinds of auspiciousness, she has attractive matted hair locks, she is Kamala who is lotus born, she is Kamakshi, she symbolizes fame, she is mounted on elephant, she has great splendor, she resides in the middle of divine Sri Chakra, she has great effulgence, she is the source of victory, she is the mother of Universe and its living beings, she represents Sathvik, Rajasik and Thamasik nature, she entices the three worlds with her mesmerizing beauty, she is worshiped in three worlds, she is Narayani whose eyes has the resemblance to lotus flower petals, she resides as soul/vital air in  living beings, she has personified as female aspect of Lord Bhrama, she symbolizes good fortune, she has embodied as  Earth/Bhoodevi, she has personified as Bhadhrakali who has colossal form, Bhairavi who is beloved consort of Lord Bhairava, Bhogalakshmi who is the source of pleasure, desire, happiness, wealth, opulence, etc.. she is the mother of Universe and its living beings, she has personified as Goddess Sri Mahalakshmi who is Goddess of wealth, she is extremely valorous and has immense prowess, she is Empress of the Universe, she is Rajyalakshmi who is presiding deity and source of wealth in the Kingdom, she has most lovely appearance, she represents Universe, she is Vishalakshi who has wide and beautiful eyes, Varahi who is female aspect of Varaha, Vainayaki who  has elephant face, she has lovely face, she is highly skilled and auspicious, she is Shakambari who is beloved consort of Mahakala, she is beloved of Goddess Sri Mahalakshmi, she is safest asylum to worshiper who are surrendered at her lotus feet, she represents Shruthi as well as Smrithi, she has Surya, Chandhra and Agni as three eyes, she is Vanadurga who is the protector of woods, she is mounted on lion, she has the gait of lioness, she illuminates the whole Universe with her brilliance, she symbolizes all kinds of wealth, opulence, prosperity, richness etc.. she has subtle form, she represents Universal soul, she is the source of happiness, she is beloved of Hari, she is dearest darling of Lord Hari, she is omniscient, she is the mother of living beings, she is most desirable, she is the source of wealth and opulence,  she represents forbearance,  hunger, thirst, intellect and desire, she is pure, she resides in the sacred land of Kashmeera, she has personified as Kadambari who resides in the woods of Kadhamba/cuckoo, and Kaushiki, she has large and high bosom, she represents cell and source of growth of cell, she has personified as Gayathri who is the mother of Veda, she has embodied as sacred river Gauthami, Gandaki, and Gomathi, she is fond of being worshiped with music, dance and sounds of musical instruments, she is adorned in exquisite ornaments all over the body, she  has personified as Chandika who is fierce and passionate as well, she eradicates darkness of ignorance, she represents female aspect of trinities, she symbolizes righteousness, she is perceivable through intense faith and meditation, she has embodied as Earth, she holds Nagapasha, she is the daughter of Mount Himavan, she is chaste woman, she resides in the Pathalaloka as well, she has personified as Panchali,  she is Parashakthi who is eulogized by Badharayana, she eradicates extreme fears and anxieties, she represents Menaka, Yasodha, and Rakthadhanthika, she is beloved of Devi Rathi, her hair is smeared in blood, she is fond of battle zone, she fulfills all the desires of the worshiper, she is Indhira, she has lovely and delicate limbs, she is the protector of Universe and its living beings, she symbolizes storehouse of virtues, she has lustrous face resembles to full moon, she is worshiped by people who belongs to four Ashramadharma known as Bhramacharin, Grihasthashrami, Sanyasin and Vanaprastha, she is worshiped by Sage Gauthama, she always work for the welfare of the three worlds,  she is Thara and Thripadha as well, she is wielded in bow and arrow, she symbolizes auspiciousness, prosperity, virtuousness, good fortune, and happiness, she has the luster of dark clouds, she is fond of being worshiped with fire sacrifices, she is the source of liberation from repeated births, she symbolizes fire sacrifices and she performs  fire sacrifices, she is Vethravathi who is the guardian of villages, she is Vaishnavi who is female aspect of Lord Vishnu, she is Uma who is beloved consort of Lord Shiva, she is Urvashi who is celestial Apsara, she has embodied as Kamadhenu/divine cow, and Kapila, she has the radiance of vermilion, she has the appearance of Kashapushpa, she is youthful, she is eulogized by Gandharva/celestial singers, she is profound in music, she is void of illnesses followed with aging and death, she is worshiped by celestial Gandharva, she has beautiful long and curly hair locks and she has tousled hair, she is worshiped by Dhakshaprajapathi, she eradicates sufferings of poverty, she is attired in majestic yellow silk garment, she eradicates the sorrows and miseries of worldly existence, she is Mathangi who is the daughter of Sage Mathanga, she is a great illusionist, she has great splendor, she has personified as Devi Sita who is the consort of Lord Rama, she is Yogamaya, she has the brilliance of blazing fire, she has personified as Devi Seetha, she represents auspiciousness and welfare, she has personified as Santhanalakshmi who is the source of virtuous offspring, she destroys wicked demons, she is eulogized by Lord Indhra  Lord Bhrama and deities, she symbolizes amorous sport, virtues, living and non-living things, sacred land , and sacred rivers, she is the essence of Universe and its living beings, she is the protector of Universe, she has won over senses, she symbolizes eternal bliss, she is the source of illumination, she is the slayer of demon Nishumbha, her eyes has the appearance of antelope, her eyes are soaked in the consumption of spirituous intoxicated drink, she represents Yakshini, she eradicates immense lust and desire, she is the source of welfare and happiness, she has personified as Lakshmi who has most desirable appearance, she eradicates miseries, sorrows and grief of worshiper, she has personified as Saraswathi who is the Goddess of wisdom and knowledge, and Goddess Vijayalakshmi who is the source of victory, she is the slayer of demon Anthaka, she is beloved of Eshana, she has the effulgence of sun in the early hours of dawn, she takes immense pleasure in the various passionate sports, she has beautiful eyes decorated with black ink, she is adorned in magnificent ear ornaments, she is wielded in Khadga, Khadvanga, and Khedaka, she is the source of Dharma, Arththa, Kama, and Moksha, she has beautiful smile on lips, she eradicates afflictions and perils, she is merciful, she removes sufferings of distressed people, she is worshiped by Mount Himavan, she has personified as female aspect of Narasimha, she is supreme bliss, she holds lotus flower, she is adorned in crescent moon on the crown, she has attained half of the body of Lord Shankara, she eradicates unexpected and accidental deaths, she is beloved of illustrious Yogis, she accepts oblations from fire sacrifices, her face has the luster of full moon, she has lovely appearance, her lotus feet are adorned in magnificent anklets, she symbolizes auspiciousness, good fortune, wealth, opulence, prosperity,  she has the complexion of freshly formed dark clouds, she strictly follows disciplines, she has the luster molten yellow metal, she is beloved consort of Lord Shiva, she is Vidhyalakshmi who is Goddess of wisdom and knowledge, she is Vagdevi who is Goddess of speech, she holds Veena, scriptures, and prayer beads, she is Srividhya who represents past, present and future, she is Mahavidhya who symbolizes terminology, she is beyond imagination, she is pure always, she is beyond Agamashasthras, she is void of impurities like ego, lust, pride, desire, jealous and anger, she is pure and void of ego, she witnesses the deeds of the Universe, she eradicates miseries and sorrows, she represents female aspects of Lord Bhrama, Vishnu and Shiva, she is the essence of Pranava, she symbolizes Hreemkara,  and Omkara, she is Gayathri who is the source brilliance, purity consciousness, and prowess,  she rides on the swan, she is the source of auspiciousness, she is wise, she has pleasing disposition, she is Aishvaryalakshmi who is unblemished, she has personified as Ahalya, Indhrani, Eshani, Kalika , and Kashyapi, she has attractive matted hair locks, she is the slayer of demons Khara and Dhooshana, she symbolizes store house virtues, sacred river Chandhrabhaga, and 64 art forms, she has personified  as Devi Sita who is the daughter of Janaka, she is the annihilator of wicked Dhanavas, she is the initiator to spirituality, she eradicates hellish tortures, she is seated on the fully blossomed lotus flower, she is Bhavani, she is eulogized by Bhoopathi and Sreepathi,  she is adorned in Vanamala/flowers from the woods, I shall repeatedly prostrate before the lotus feet of supreme Goddess Ashtalakshmi, Hail to supreme Goddess Ashtalakshmi!|| Devadevathoththama | Devathasarvabhaumika | Akilandakoti Bhramandanayaki |Adhilakshmi |Dhanyalakshmi |Dhairyalakshmi| Gajalakshmi |Santhanalakshmi |Vijayalakshmi |Vidhyalakshmi |Aishvaryalakshmi | Akara | Avyaya |Acchyutha |Anantha |Architha |Anugraha |Amritha |  Eshvari |Kantha | VishvaKarthri |Kala |Kalyani |Kapardhini | Kamala | Kumari | Kamakshi |Keerthilakshmi | Gajarooda |Gambeeravadhana|Chakrastha |Jyothilakshmi | Jayalakshmi | Jagathjanani |Thriguna |Thrailokhyamohini |Thrailokhyapoojitha |Narayani | Padmakshi |Pranaroopa | Bhramani |Bhagyalakshmi |Bhoodevi | Bhadhrakali | Bheema |Bhairavi | Bhogalakshmi |Mahashriyai|Mathre |Mahalakshmi | Mahaveera | Mahashakthi |Rajjyi |Rajyalakshmi | Ramaneeya| Vishvaroopini |Vishalakshi |Varahi | Vainayaki | Varoraha |Vaisharadha |Shubha |Shakambari |Sreekantha | Sharanya | Shruthismrithiswaroopini |Surya Chandhragninethra Thraya |Vanadurga |Simhaga |Sarvadheepika |Sarvasampathiswaroopa |Sookshma | Hamsini | Harshapradha |Haripriya | Harivallabha | Sarvajja | Sarvajanani |Shreyasi |Sreekari |Kshama | Kshudha | Kshudhra | Medha |Thrishna| Amala | Kashmeeravasini |Kadambari |Kaushiki |Kuchamandalamanditha | Koshavardhini|Gayathri|Gauthami| Geetha Nriththya Vadhyapriya | Vichithrabaranabhooshitha |Chandika |Gandaki | Gomathi | Thamohanthri | Thrishakthi | Dharmishta |Dhyanagamya |Dhara |Nagapashadhara | Parvathanandhini | Pathivratha |Pathalavasini | Panchali | Parashakthi |Badharayanasamsthutha |Bhayaghni | Menaka |Yasodha |Rakthadhanthika | Rathipriya | Rakthakeshi | Ranapriya | Abeeshtadha |Indhira | Krishangi | Gopthri | Gunadya |Chandhraprabha | Chathurashramapoojitha | Gauthamakhyamunisthuthya |Jagathrayahithaishini | Thara | Thripadha |Dhanurdhara | Dhanya |Neelameghasamaprabha | Balipriya | Mokshadha |Yajjaroopa | Yajjakarthri | Vethravathi |Vaishnavi |  Uma | Urvashi |Kamadhenave |Kapila | Kumkumaruna|Kashapushpapratheekasha | Kumari | Gandharvakeerthyai | Geyavidhyavisharadha | Jaramrithyuvinashini | Gandharvasevitha | Dheerghakeshi | Mukthakeshi |Dhakshapoojitha |Dharidhryanashini | Peethambara | Bhavabhayapaha | Mathangi | Maya| Yashasvini | Ramapathni |Yogagamya| Vahniroopa |Seetha | Subadhra | Kshemamkari | Santhanalakshmi | Asuraghni | Indhradhisthutha |Ayodhya | Kamalasanasamsthutha | Kamaroopa| Gunaroopa | Charachara | Theerthamayi |Jagadhbeeja | Jagadhdhathri |Jithendhriya | Nandhini |Dheeptha | Nishumbhamadhani |  Mrigakshi | Madhirekshana|Yakshini | Mohahanthri | Bhoothidha |  Lakshmi |Lavanyaroopa | Shokavinashini |Saraswathi | Vijayalakshmi | Anthakaghni | Eshanapriya |Udhyathbanukotisamaprabha | Kelipara | Kanchalochana |Kanakakundaladhara | Khadga Khadvanga Khedagadharini | Chathurvargaphalapradha | Charuhasa | Thapaharini | Dhayanidhi | Dheenarththishamana | Nagendhrapoojitha |Narasimhi |Paramanandha | Padmahastha | Balendhushekhara |Shankarardhadharini | Mrithyumarika |Yogijanapriya |Yajjabhuve |Rakendhuvadhana | Ramya | Maninoopuraghri | Varenya |Shyama | Sheelavathi
|Shathakumbamayi | ShivA | Vidhyalakshmi | Vagdevi | Veena Pusthaka Akshamaladharini |  Srividhya |Thrikalajja |Mahavidhya | Akshara | Nirvikalpa |Nithyashudhdha |Nigamatheetha |Nirvikara | Nirmala |Nirahankara | Sarvasakshini | Shokanashini | Thrimoorthiswaroopini | Pranavalakshmi | Hreemkari | Omkari |  Theja Prajja Sarvashakthiswaroopini| Hamsavahini | Sarvamangala | Vidhushi |Hasithavadhana | Aishvaryalakshmi | Anagha | Ahalya |Indhrani |Esheshani |Oordhvakeshi | Kalika |Kashyapi | Kharadhooshanahanthri |Gunavathi | Chandhrabhaga |Chathu:shashtikalaswaroopini |  Janakanandhini | Thapithadhanava | Dheekshitha | Narakarththihara | Phullambhujasana | Bhavani | Bhoopathi Sreepathisthutha |   Vanamaladharini| Sri Sri Sri Ashtalakshmi Devatham Vijayibhava | Jayavijayibhava ||


|| Jai Sriman Narayana ||

Sunday, 24 February 2019

|| Sri Shodashi Sharanagathi Gadhyam ||

|| Jai Sriman Narayana ||
I shall prostrate before supreme Goddess Adhishakthi who has personified as one of the Dhashamahavidhya Shodashi, she is omnipresent, she is the commander of thousands and millions of Bhramanda, she is the source of liberation from worldly existence, she is Ugra and Maheshvari as well, she resides in the highest peaks of Mount Vindhyachala, she represents Dakini, Shakini, Lakini, Rakini,  and Shodashi, she eradicates obstacles, she is the source of good fortune, welfare, richness, prosperity, and all kinds of auspiciousness, she augments richness and grains,  she is the source of longevity, and good health, she is Parashakthi and Mahathripurasundhari as well, she eradicates all kinds of illnesses, she represents Icchashakthi/passion, Gnanashakthi /intellectual thoughts and Kriyashakthi/creative thinking, she has personified as female aspect of Bhrama, Vishnu and Shiva, she represents Rig, Yajur and Samaveda, she undertakes the essential functions such as creation, preservation, and destruction of Universe and its living beings, she is the creator and protector as well, she absorbs the entire Universe at the end of Yuga, she is all-pervading, she has personified as ShivA, Kalyani, Kamala, Kali,  and Kamakhya, she is wielded in powerful sword, she symbolizes amorous sport, she is the source of desire and passion, she represents darkest hours in the night, and  night before the deluge, she holds skull,  she is youthful always, she is extremely compassionate, she eradicates impurities like ego, lust, passion, jealous, pride and evil effects of Kali era,  she has personified as Kathyayani who is the daughter of Sage Kathyayana, she is Kaumudhi who has lustrous face like lotus flower, she symbolizes bliss, she is fond of being worshiped with lotus flowers, she symbolizes fame, intellect, and wisdom, she is Mahamaya who is a great illusionist, she has great splendor and great tongue, she has dreadful appearance, she has fierce protruding teeth, she has great arms, she eradicates darkness of ignorance, lust, sufferings of poverty, enemies, etc.. she is extremely valorous, she eradicates afflictions and perils, she represents Mahamanthra/sacred syllables and chants, Mahayanthra/Yanthric rites, and MahaThanthra/Thanthric rites, she resides in Manipooraka Chakra, she represents spiritual thoughts, she is the mother of Ganas, she is the mother of Skandha and Ganesha as well, she represents Gayathri who is the essence of Veda which is the eternal truth, she is worshiped by Ganas and celestial Gandharvas, she is Girija who is the daughter of Mount Himavan, she is the consort of Lord of Mountains, she is Chandeshvari who is passionate and heroic, she is decked in corpse and skeleton as garlands, she is stunningly beautiful, she has most lovely appearance, she is the Goddess of fire sacrifices, she represents Yajja, she symbolizes the fruit of successful completion of fire sacrifices, she accepts oblation from fire sacrifices,  she performs the task of Yajja, she gets highly pleased with the recitation of sacred chants and performance of fire sacrifices, she protects  Yajja from obstacles, she is the mother of Universe and its living beings, she was born from  Veda, she is eulogized by Veda, she represents Veda and Vedantha, she is worshiped in the whole Universe, she has won over senses, she has perfect control over anger, she is Janani, she represents the sacred rivers Ganga, Godhavari, Sindhu, Mandhakini, Kshipra, Yamuna, Saraswathi, Gandaki, Vipasha, Narmadha, Thapthi, Vethravathi, Raga, Kaveri, Gomathi, Shathadhruka, Vedagarbha, she represents chaste women Kaushiki and Ahalya, she represents sacred lands/Mokshapuri Ayodhya, Mathura, Maya, Kashi, Kanchi, Avanthika, Puri and Dwaravathi, she is lotus born, her eyes has the resemblance to lotus flower petals, she has lustrous face resembles to lotus flower, she symbolizes sacred syllables of Hreemkara, Kleemkara, and Sreemkara,  she has personified as Goddess Sri Mahalakshmi who is Goddess of wealth, she eradicates afflictions and grief, she resides on the chest of Lord Hari, she is Goddess of the Universe, she is the mother of Universe, she has embodied as Universe, she contemplates upon Lord Shiva, she is dearest darling of Lord Shiva, she is the mother of Lord Shiva as well, she is Bhavani who is supreme Goddess of worldly existence, she represents Bhramani who is female aspect of Bhrama, she is Durga who eradicates perils and afflictions, she is kind, she eradicates sorrows and miseries, she is Panchami who represents fifth day of every waning and waxing period of moon,  she represents Sathvik, Rajasic and Thamasic nature,  all kinds of art forms, tiny particle of time, seconds, auspicious hours, month and years,  Yoga, Kalpa, etc.. she is adorned in exquisite gem decorated ornaments all over the body, she eradicates worldly bondage of worshiper, she has the resemblance of Japakusuma, she has four arms, she has beautiful smile, she represents living as well as non-living things, she symbolizes happiness, she eradicates burden of the Earth, she holds Pasha and Angusha, she has the brilliance of thousands and millions of Surya, she has the luster of thousands and millions of Chandhra, she has the grandeur of thousands and millions of sea, she has the prowess of thousands and millions of Vayu, she has the vastness of thousands and millions of sky, she has the viciousness of thousands and millions of Yama, she has the splendor of thousands and millions of Mount Meru, she has the opulence of thousands and millions of Gana, she is void of sadness, and anxiousness,  she represents Shruthi as well as Smrithi, she represents Panchathaththva which is known as  essential elements/Air, Agni, Sky, Water and Earth, she has personified as Parvathi who is the daughter of Mount Himavan,  and BhadhraKali, she is presiding deity of the illustrious clan, she resides as Kundalini Shakthi in divine Chakra in human body, she is wise and learned, she represents Dakini, Rakini, Lakini, Kakini, Shakini, and Hakini, she resides in Shatchakra/7 chakras, she is beloved of Srikanda, she symbolizes 64 art forms, she is Kali who represents self-command, courage, intellect, hunger, thirst, nourishment, strength etc.. she has personified as Seetha who is the daughter of Rajarishi Janaka, and  Dhakshayani who is the daughter of Dhakshaprajapathi, she destroyed the Yajja of Dhakshaprajapathi, she was born to Devi Menaka, she is unconquerable, she is decked in garlands of skeleton, she has colossal form, she has immense prowess, she has personified as Devi Seetha and lived in the hills of Chithrakoota with her consort Rama,  Devi Yasodha who is foster mother of Lord Krisha, Adithi who is the mother of deities, Radhika who has personified as young maiden of cowherd and dearest darling of Krishna, Arundhathi who is chaste wife of Sage Vashishta, Sachi/Indhrani who is the consort of Lord Indhra, Gandhari who is the mother of hundreds of son of Dhrutharashtra, and Panchali who is chaste wife of Panchapandava, she is perceivable through intense devotion and meditation, she has large belly, and  lips, she has splendorous stomach, she has kept her hair tousled,  she undertakes extreme austerities and penances, she sincerely follows righteousness, she guides us to cross the ocean of worldly existence, she is imperishable, and unblemished, she is absolute Bhramam, she symbolizes auspiciousness, she is Shambhavi who symbolizes greatest philosophies, she has reddish-brown attractive matted hair locks, she is decked in trident, Damaru, and garland of skulls, she has the effulgence of   colossal fire at the end of Kalpa, she is Narayani, she has personified as Nrisimhi who has lion face, she symbolizes Yoga and she is the Goddess of Yoga, she is worshiped by virtuous and pious in order to attain the sense of renunciation, she represents young maiden in serpent clan, she has lovely appearance, she is unconquerable in battlefields, she represents sense organs, she eradicates afflictions and pains, sufferings of poverty, she symbolizes prosperity, auspiciousness, welfare, happiness, good fortune etc.. she has personified as Mathangi, and Devadhoothi, she produces boisterous shrieking voices, she destroys wicked and deceitful demons, she has large and high bosom, her eyes are blood red in color due  to excessive consumption of spirituous intoxicated drink, she represents all the female deities, she destroys the enemies of Sura, she is decked in Khadga, Shoola, Gadha, Chapa, Bana, Chakra, Vajra and Danda, she is adorned in magnificent ornament around the waist, she is adorned in various precious ornaments all over the body, she is the source of happiness and welfare of the Universe, she is worshiped in the three worlds, she removes sufferings, grief and night mares, and fear of thieves, she is void of aging and death, she is eulogized by all the deities, she is worshiped by illustrious Siddhas, she resides on the peak of Malayachala, she is supreme cure for all the illnesses, she is the protector, and destroyer as well, she is Rudrani who is omniscient, she is truly compassionate to distressed people, she has Surya, Chandhra and Agni as three eyes, she has dreadful eyes, she has embodied as Earth, she is dearest darling of Lord Shankara, she is Uma who has dark blue complexion, she symbolizes Paravidhya, she is worshiped by Suras and Asuras as well, she is Eshani, Bhuvaneshi, Bhavani, Bhuvaneshvari, and Rohini, she is perceivable through wisdom and knowledge, she represents Bhaskari, and  Anasooya, she symbolizes  forbearance, shyness, disciplines,Vishvayoni, Mahayoni, Karmayoni, etc… she eradicates all kinds of illnesses, she is Shambhavi who is inseparable from Shambhu, she is Vageeshvari who is the source of excellence in speech, she undertakes cosmic sleep at the end of Yuga, she represents Yogamudra, she is worshiped by thousands and millions of Yogini Ganas, she is the source of welfare and happiness, she is attired in directions as clothe, she represents Mahavethala/greatest spirit, she eradicates worldly bondage of worshiper, she is smeared in vermilion all over the body, she is attired in crisp and white garment, she is seated on the white lotus flower, she is attired in crimson colored garment, she guides us to cross the unfathomable ocean of worldly existence, she is youthful always, she is Bhageshvari who is the consort of Bhaga/happiness, valor, wealth, auspiciousness, and beauty, she is sister to Lord Vishnu, she is formidable/Berunda, and Yamadhoothi as well, she takes immense pleasure in the consumption of spirituous intoxicated drink, she is supreme Goddess who symbolizes intellect and wisdom, she is pure, she symbolizes Vedanga/she is the mother of Vedanga, she is skillful in all Shasthras, she is the source of all kinds of auspiciousness, happiness, wealth, opulence, prosperity, richness, and good fortune, she is epitome of beauty, she eradicates unexpected and accidental deaths,   obstacles,  and all kinds of illnesses, she is Mahathripurasundari and Mahalakshmi as well, she has thin attractive waist line, she has wide and beautiful eyes, she has flickering eyes that has the resemblances to fish in the pond,  she always works for the welfare of the Universe and its living beings, she is beloved consort of Lord Shambhu, she has personified as female aspect of Varaha/Varahi/boar faced, she is the commander of Ganas, she has pleasant disposition, she is the source of Moksha and perpetual happiness, she is the mother of Universe who represents sacred syllables of Sree, she is Siddhalakshmi, I shall repeatedly prostrate before supreme Goddess Sri Adhishakthi who has personified as one of the Dhashamahavidhya, Hail to supreme Goddess Sri Adhishakthi/Shodashi! || Devadevathoththama | Devatha Sarvabhaumika | Anekakoti Bhramandanayaki |Mokshapradhayini |Ugra | Maheshvari | Vindhyavasini | Shakini | Rakini |Dakini| Lakini |Shodashi | Vighnanashini | Bhogapradha |Dhanadhanyavridhdhikara |Ayur Arogyadhayini | Parashakthi | Mahathripurasundhari |Sarvarogarthiharini |Icchashakthi Gnanashakthi Kriyashakthiswaroopini |Bhramavishnushivathmika |Thridhashakthi |Shrishtisthithivinashini |Srijathi | Palini |Hriyathi|Jagathvyapini | ShivA | Kalyani | Kamala | Kali |Karali | Kamaroopini |Kamakhya | Kamadha |Kamya | Kamacharini |Kalarathri | Maharathri | Kapalini |Kaumari | Karuna |Kalikalmashanashini |Kathyayani |Kaumudhi | Kamalapriya |Keerthi Medha Budhdhi |Mahamaya |Mahatheja |Mahajihva | Mahaghora |Mahadhamshtra | Mahabhuja | Mahamohandhakaraghni |Mahadharidhryanashana |Mahashathruvimardhini |Mahaveerya |Mahapathakanashini |Mahayanthra Mahamanthra Mahathanthra |Manipoorakavasini |Manasi|Ganamatha |Ganesha Skandhajanani| Gayathri |Ganagandharvasevitha |Girija|Girivallabha |Chandeshvari | Chandaroopa |Prachanda | Chandamalini | Charvika | Charuroopini |Yajjeshvari | Yajjaroopa | Yajjakarmaphalapradha|Yajjabhokthri |Yajjakarthri |Japayajjaparayana |Yajjarakshika |Jaganmatha |Jathaveda | Vedavedhya| Vedavedhanthaswaroopini| Jagathpriya |Jithendhriya | Jithakrodha |Janani |Ganga | Godavari | Sindhu | Mandhakini | Kshipra |Yamuna | Saraswathi |Gandaki |Vipasha | Narmada | Thapthi |Vethravathi | Raga |Kaveri |Gomathi |Shathadhruka |Vedagarbha |Sukaushiki |Ahalya | Ayodhya | Mathura | Maya | Kashi | Kanchi | Avanthika | Puri | Dwvaravathi | Padmini | Padmapathrakshi |Padmavakthra | Padmasambhava |Hreemkari |Sreemkari |Kleemkari |Lakshmi | Kleshanashini | Harivakshasthalasthitha |Vishveshvari | Vishvamatha |Vishvaroopini |Shivaradhya | Shivapriya |Shivamatha | Bhaveshvari | Bhavani | Savithri |Bhramani |Durga | Durgathinashini |Dhaya |Dhurithaghni |Panchami | Saththvastha | Rajogunasamudhbhava | Thamasi |Kala | Kashta |Muhoortha | Nimisha | Masa Samvathsararoopini |Yogastha |Kalpastha |Nanarathnavichithrangi |Vishvapashavimochani |Japakusumasankasha | Chathurbhahu |Charuhasa| Characharanivasini |Nandhini |Bhavabaravinashini |Pashangushakarodhyatha |Sooryakotisamaprabha | Chandhrakotinibhanana | Samudrakotigambheera |Vayukotimahabala|Akashakotivisthara |Yamakotibhayankari |Merukotisamushchraya |Ganakotisamridhdhidha |Shokarahitha |Thapathrayavivarjitha |Shruthi Smrithi swaroopa | Panchathaththvoparisthitha |Parvathi | Himavathputhri |Bhadhrakali |Kulanayika |Mahakundalinishakthi |Hamsaroopini |Dakini Rakini Lakini Kakini Shakini Hakini | Shatchakravasini |Srikandapriya |Chathushashtikaladhara |Kali | Dhrithi | Medha |Kshudha | Kshudhra |Thushti | Pushti |Seetha |Dhakshayani | Dhakshayajjavinashini |Menakagarbhasambhootha |Vijaya |Kankali | Bheemaroopa |Mahabala | Chithrakootachalavasini | Yasodha | Devaki |Devamatha |Radhika | Arundhathi | Shachi | Indhrani |Gandhari |Panchali | Dhyanagamya | Lambodhari | Lamboshti |Mahodhari | Mukthakeshi |Thapasvini |Dharmishta |Samsararnnavatharini |Amritha | Nishkala |Bhadhra | Parambhrama | Shabdhabhrama |Shambhavi |Thaththvaroopini |Jadajoota |Thrishoola Damarudhara |Naramalavibhooshana | Kalpanthadhahanopama |Narayani | Narasimhi |Yogeshvari |Yogini |Nirvanapadhasamshraya | Nagakanya |Varanana |Sarvasangramajayadha | Sarvendhriya Manonmayi |Sarvapeedopashamani |Sarvarishtanivarini |Sarvaishvaryasamuthpanna |Mathangi |Devadhoothi |Attahasapriya |Ghoradhaithyavinashini |Thungapeenapayodhara |Madhaghoornitha Lochana |Samasthadevathamoorthi |Surarikshayakarini | Khadga Shoola Gadha Chapa Bana Chakra Vajradandadharini |Katisoothradhara |Nanabaranadheepthanga |Jagadhanandhasambhootha |Thailokhyanamitha |Dhukha Dhusvapnanashini | Mahachorabhayapaha |Jaramaranavarjitha |Sarvadevasthutha | Sarvasiddhair Namaskritha |Malayachalavasini|Mahaushadhi |Dhathri | Vidhathri | Samharthri |Rudrani | Sarvajja |Dheenavathsala |Thrinayana | Karalakshi |Dharini |Shankaravallabha |Uma |Krishna |Paravidhya |Surasuranamaskritha | Eshani | Bhuvaneshani |Bhavani |Bhuvaneshvari |Gnanagamya |Bhaskari |Kshama | Anasooya | Lajja | Sheela |Vishvayoni|Mahayoni |Karmayoni |Rohini | Rogashamani |Shambhavi |Shambhuroopa | Vageeshvari |Yoganidhra |Yogamudra |Yoginikotisevitha |Kshemamkari |Dhigambari |Mahavethalaroopini |Pashupashavimochani |Kumkumangithasarvangi |Shuklambaradha |Shvethapadmasanasthitha|Rakthambaradharadevi |Tharini | Tharuni |Bhageshvari |Bhagini | Berunda |Yamadhoothi |Madhirakshi |Manomayi |Pareshi | Vimala| Sarvavedangajanani |Sarvashasthravisharadha |Sarvamangalakarini |Sarvahladhanakarini | Sarvasampaththidhayini |Sarvangasundhari |Sarvamrithyuprashamani |Sarvavighnavinashini | Sarvavyadhivinashini | Thripurasundhari |Mahalakshmi |Krishodhari | Vishalakshi | Meenakshi |Sarvapalanathathpara | Shambhuswamini | Varahi | Gananayika | Saumya | Moksha Anandhavardhini | Sreematha |Siddhalakshmi | Thavavimalacharanaravindhyo: Namo Nama: | Sri Sri Sri Shodashi Devatham Vijayibhava | Jayavijayibhava ||
|| Jai Sriman Narayana ||Saturday, 23 February 2019

|| Sri Mahavishnu Dhashavathara Sharanagathi Gadhyam ||
|| Jai Sriman Narayana ||I shall prostrate before supreme Lord Vishnu and his   glorious ten incarnations as Mathysa, Koorma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Sri Rama , Balrama, Srikrishna and impending manifestation as Kalki, he is Universal monarch, he is the commander of thousands and millions of Bhramanda, he has embodied as giant fish  in order to protect the Universe and its living beings, which was reverentially guarded by Manu,  eventually the flood started to swallow up the Earth, Manu safely moved across in a ship with the belongings which is essential/seeds of flora and fauna, for the existence of living beings on the Earth, Lord Vishnu has embodied as giant fish in order to safe guard the Vedas and Bhrama from the clutches of demon Hayagreevah who has horse-face, supreme Lord Vishnu has embodied as giant fish in order to kill the demon Hayagreevah, Lord Vishnu represents virtues, Mathsya stirred the vast ocean with its giant body, he symbolizes Sathvik nature, he resides on the sacred land of Mathura, he is the source of final emancipation,  he is  magnanimous, extremely valorous, supreme cure for the miseries and sorrows of worldly existence, he symbolizes supreme bliss, he has great splendor, most admirable, and  beautiful appearance, he represents Mahakalpa, he is greatest companion, he has attractive eyes of  ball shaped cornea surrounded with shimmering white lines, he is a great illusionist, he is the protector of living beings, he destroys unexpected and accidental deaths, he has great speed, he effortlessly explores through the Mahathalathala, he is the source of Universe and its living beings, he represents Maruthpathi,  and mental sheath, he is highly honorable and noble-minded, he has assumed the form of giant fish with huge belly, he is learned,  and wise, he is  most venerable with sacred chants, he is the source of liberation from repeated births, he is supreme preceptor, he eradicates excessive lust and desires, he is eulogized by illustrious Rishis and Sages, he enlightened Manu with the knowledge Bhramam, he is the source of prowess, he resides in the milky ocean, he is highly enthusiastic, he is mighty Lord, he has embodied as giant fish in order to reduce the burden of Earth, he has great prowess, he explores through the ocean like Veda, he is serene and  magnanimous, he symbolizes sacred chants, and great philosophies, he causes hallucination, bewilderment, and perplexity, he is the source of welfare, happiness, and prosperity of twice-born who protects Veda, he has embodied as giant tortoise, he is extremely compassionate, he protected Mount Mandhara from tilting while churning the ocean for nectar of immortality, he has embodied as giant tortoise which has hard upper back, the continuous churning discolored the ocean water, it caused serpent Vasuki  emitting Kalakoota poison,  he symbolizes auspiciousness, he is worshiped with fire sacrifices and sacred chants, he accepts oblations from fire sacrifices, he has most charming appearance, he is eulogized by poets and intellectuals, he is most beloved of Lord of Kali, he fulfills all the desires of the worshiper, he supreme spirit and he is void of changes, he is not perceivable for wicked and deceitful, he is void of impurities, he is the source of desire, his eyes has the resemblance to blue water lily, he is the protector of fire sacrifices and he accepts oblations from fire sacrifices, he is worshiped with the fire sacrifices, he is the source of sense of renunciation, and abandonment, he is the slayer of demon Madhukaitabha, he has embodied as Varaha/wild boar, he is most desirable and venerable as well, he represents Vashatkara, he is eulogized by Veda, he elevated Mother Earth from the ocean with his sharp protruding teeth, he is beloved of Vasumathi/Earth, he has embodied as wild boar that explores through the woods, he is inseparable from Goddess Vasundhara, he has fierce teeth resembles to Vajra, he is the slayer of enemy of Goddess Vasundhara, he is dearest darling of Goddess Bhoomi, he is originated from the nostrils of Vajanasana/Lord Bhrama, he gracefully lifted Goddess Vasundhara with his fierce teeth, while she remained completely discolored under the ocean, his face has the resemblance to colossal fire, he is adorned in flower garlands from the wood, he is eulogized by Vedic chants, he is the essence of Veda, he is the protector of Veda, he merrily explores through the ocean of Vedhantha, he has embodied as Universe, he causes mass destruction of the Universe at the end of Yunga, he is the cause for  Universe and its living beings, he joyously explore through the woods of Veda/Vedaranya, he is Lord of woods, he has embodied as half –lion and half-human, he is Narayana who has embodied as Narasimha with fierce teeth and nails, his eyes resembles blazing fire, he is primeval deity, he is the source of Nirvana/sense of renunciation, he is void of impurities, he eradicates impurities like ego, lust, desire, pride, jealous of the worshiper, he is the protector of ardent devotee Prahladha, he is pure, he has endless virtues, he is contented, he does not require any support system, his tongue resembles blazing fire, he has dreadful appearance, he is flawless, he symbolizes purity, he is dearest darling of Goddess Sri Mahalakshmi, he has personified as Vamana/dwarf, who symbolizes auspiciousness, good fortune, richness, prosperity etc.. he represents Vashtkara, and Vasu, he is beloved of Vasumathi, he is affectionate, his face has the appearance of fire, he has great effulgence, he is Vanamalin who is adorned in flower garlands from the woods, he is the essence of Veda and he is eulogized by Veda, he represents Veda, Vedanga and philosophies, he is Lord of Veda, he is the protector of Veda, he has embodied as Universe and its living beings, he is the cause of Universe, he is all-pervading, he is  purifier of Universe and its living beings, his eyes has the resemblance to lotus flower petals, he is brother of Vasava/Lord Indhra, he undertakes extreme austerities and he holds Danda/stick, he represents Vrishakapi/sun at the time of dusk, he holds umbrella and pot of water, he is dressed in loin cloth and holds sacred grass, his lotus feet are most venerable, he has pleasant disposition, he is wise and clever, he is most promising to worshiper who venerates him with intense devotion and faith, he astounded the whole Universe with his splendorous Vishvaroopam, he is beloved of Vasava, he was reverentially greeted by Vindhyavali who is wife of Vairochani/Son of Virochana/Mahabali, he mesmerized the people in the Yagna arena,  measured the whole Universe with  two strides and ultimately placed his lotus feet on the head of Vairochani, he is beloved of Vairochani, he is most promising to Vairochani, it multiplied the piousness of Vairochani, deities were rejoiced at the triumph of Lord Vishnu as Vamana, his lotus feet stretched in the whole Universe and reached out the Sathyaloka, Lord Bhrama reverentially offered Akashaganga at the feet of Lord Vishnu, deities were eulogized with Veda,  previsiously furious Lord Narasimha  was eulogized and pacified by  the father of Virochana/Prahladha, Vairochani promised three strides of land as alms to Vamana, his chaste wife Vindhyavali dutifully followed her husband and offered water as as initiation to charity, he resided in the abode of Vairochani, he is supreme Lord Vishnu who is eloquent, he has personified as Parashurama, whose eyes has the appearance of lotus flower petals, he performed homage to ancestors with the blood of wicked Kshathriya, he is Rainukeya/son of Devi Renuka, he is disciple of Lord Rudra, he severed the head of Devi Renuka at the command of his father/Sage Jamadhagni, he is extremely valorous in battle fields, he is righteous son of Rudrani, he performed final rite for ancestors in the blood of Kshathriyas, his hands were smeared in blood, he is void of impurities like passion, ego, lust, desire etc.. he is the protector of Rishis and Sages who observes celibacy, he resembles moon light in the clan of Sage Bhrigu, he is adorned in red colored sacred thread across the chest, his eyes are blood colored, his body is smeared in blood, he is extremely fierce in battle fields, he is wielded on bow and arrow of Rama, his incarnation took place during the era of Kamalapathi as Rama, he has powerful arms, he is extremely wrathful, he brought back the life of Devi Renuka, he has the splendor of ocean, he is disciple of Lord Shiva who resides on the silver mountain peak, he is beloved of Goddess Rudrani, he is fervent devotee of Lord Rudra, he is extremely wrathful, he belongs to the rank of Devarishi, he has most pleasing appearance too, he is extremely heroic and his limbs are smeared in blood, he symbolizes precious gem adorned on the head of Rasasura, he undertake extreme penances and conduct expedition to sacred places on Earth, he is Lord of ocean, he is wielded on  powerful  bow of Rudra which represents Mount Meru, his lotus feet are worshiped by Lord Rama, he is the delight of Rama, he is beloved of Rama, he attained liberation from Sri Rama, he is Bhargavarama who symbolizes auspiciousness, he has personified as Sri Rama whose eyes has the resemblance to lotus flower petals, he has the effulgence of sun in the early hours of dawn, he annihilated the clan of demons, he holds lotus on navel, he resembles Indhra among Kings, he is eulogized by Lord Bhrama, he is illustrious in the clan of Raghu, he is Ragavendhra who  has the luster of autumn moon, he is charming, he is Rama who is adorned in flower garlands by the lotus hands of Devi  RamA, he has attractive  matted hair locks and  he is attired in saffron robe, he destroyed the clan of demon Ravana, he was worshiped by Vibheesha who is younger brother to Ravana, he is seated on the gem decorated throne, he was crowned as King of Adhyodhya, he was described as  hero in the great epic Ramayana, he has embodied as ocean, he is Lord of ocean, he is Ramabadhra, he has personified as Balarama who is the commander of Goloka, he is beyond human intellect, he is unblemished, he is adorned in marvelous crown, he represents supreme Lord Vishnu who reclines in the milky ocean, he is Haladhara who holds plough, and Musali, he represents Sankarshana, he has thousands of head, he is beloved son of Rohini, he is Srivasudeva and Vrishni as well, he is the slayer of  demon Dhenu, he represents Lord Vishnu, he is enemy Jarasandha,  he is Lord of city of Mathura, he is close companion of cowherds, he is King of serpents, he is Parathpara, he is beloved consort of Revathi, he is the slayer of demon Pralamba, he is Balabadhra and Baladeva as well, he is flawless, he represents  Parameshvara, and Hari, he has personified as Krishna, he eradicates miseries and sorrows of the worshiper, he is dearest darling of cowherds, he is unconquerable, he gracefully swallowed the colossal fire, he split opened the Yamalarjjuna tree, he elevated Mount Govardhana, he crushed the pride of serpent Kaliya and danced on the thousands of hoods, he takes immense pleasure in exploring through the banks of river Kalindhi , he has personified as young beautiful cowherd, he is the protector of cows, he is supreme preceptor, he is Lord of Goddess Earth and protector of Earth as well, he performed the task of charioteer for Arjjuna, he is close companion of Arjjuna, he is Parathpara, he takes immense delight in playing melodious music on flute, he is adorned in flower garlands from the woods, he delightfully explores through the gardens of Vrindhavan, he is the delight of Devi Yasodha, he is beloved son of Vasudeva, he is dearest darling of Devi Devaki, he is the protector of righteousness, he is the slayer of Kamsa, he symbolizes fire sacrifices, he accepts oblations from fire sacrifices, he is extremely compassionate, he is beloved consort of Goddesses Rukmini and  Sathyabhama, his impending incarnation is known as Kalki, who will ride on a horse, and this incarnation of Kalki  would take place at the end of Kaliyuga, for the sole purpose of obliteration of all the evilness, and impurities of the Kali era, and reinstate righteousness and auspiciousness on Earth, his eyes will have the appearance of blue water lily, he represents Lord Hari who is  auspicious, lured the heart of Goddess Kamala, he represents moon, he is most desirable, he crushed the pride of Lord Kamadeva, he is profound in the usage of bow and arrow/archery, he is wise and learned, he is eulogized by illustrious poets, he is the creator of Lord Bhrama, he has sharp eyes, he is supreme Lord Vishnu who resides in the abode of Goddess Mahalakshmi, he symbolizes Karmabhramam, he undertakes extremely valorous tasks, he witnesses the deeds of living beings, he symbolizes auspiciousness and he is the source of the same, I shall repeatedly prostrate before the lotus feet of supreme Lord Narayana along with Goddess Sri Mahalakshmi, Hail to supreme Lord Lakshmi Narayana!


|| Devadevoththama | Devathasarvabhauma | Akhilandakoti Bhramandanayaka| MATHSYAVATHARA |Manupalaka |Mahinaukaprishtadhesha |Mahasuravinashana|Mahneeyagunathbhutha | Mathithasagara |Mahasathva |Mathurakrithaye |Mahodhaya | Mahashaya | Mahadheera |Mahaudhshadhisamudhdhara |Mahayashase | Mahanandha |Mahathejase | Mahavapushe |Mahakalparnnavahrithaya | Mithra |Shubhramshuvalayanethraya |Mahamaya |Mahabhoothapalaka |Mrithyumaraka |Mahajava |Mahathathathala |Marthyalokagarbha |Maruthpathi | Manomaya | Mananeeya |Manasvine |Mriganga |Mahodhara | Maneeshine |Mokshadhayine |Mahagurave  |Mohasamharthre | Maharshinikarasthuthya |Manu Gnanopadheshika |Mahimakara |Mahabdhivasana |Maththa | Maheshvara |Maheebharaparharthre |Mahashakthaye | Mahavedhabdhisancharine |Mahashanthaye |Mahathmane |Manthraswaroopine |smrithibhramshahethave |Manthraththathaththvajja | Manthrarththavithkrithakshema| KAMADAYA| Karunavarunalaya |Kulachalasamudharthre |Katoraprishta |Kalushikrithasagara |Kalyanamoorthaye |Krathubhukprarthanadhritha Vigraha |Kalakootakrithathrasa |Kamaneeya |Kavisthuthya |Kalipathipreethipathra |Kamitharththapradha |Kavaye | Kootastha |Kootayogisudhurllabha | Kamaheena | Kamahethave |Kanchalochana |Krathubhukpalaka |Krathupoojya |Kaivalyasaukhyadha |Kaitabhaprathisoodhana| VARAHAYA | Varenya | Vandhya |Vashatkara |Vedasthuthya |Vasumathidhamshtra |Vasumathipriya |Vanadhisthomaromandhave |Vasudhadharasannibha | Vajradhamshtra |Vasudhaharinishoodhana | Bhoomivallabha |Vanajasana Nasantharhamsavaharohitha |Vasudha Dhoomamashika Ramyadhamshtra Pradheepaka | Vahnivadhana | Vanamaline |Vedhavidhe | Vedamoorthaye | Vedarakshana | Vedhanthasindhusancharine | Vishvaroopadhrithe |Vishvadhamshtra |Vishvagarbha |Vedaranyachara | Vanyabhoopathe |NARASIMHAYA |Naraya | Narayana |Nakhadhamshtravibheeshana | Nayanagnihuthasura |Bhramadhidevatha | Nirvanadhayine | Nisprapancha | Kalmashaghna | Prahladhaparipalaka | Niramaya | Niravadhya Gunodhaya | Nithyathriptha | Nirashraya | Jwalajihvaya | Nibadhdhabhrikutimukhaya |Jwalannethraya |Dhamshtrakaralaya | Naroththamaya | Nithyashudhdha | Lakshmipranavallabha | VAMANAYA |Varada |Varenya |Vashatkara |Vasave |Vasudeva |Vasumathipriya Vallaba| Vathsala |Vahnivadhana |Vanamaline | Vedavidhe |Vedavedya |Vedavedangathaththvajja |Vedhesha | Vedarakshana |Vishvabhavana |Vishvaroopadhrithe |Vishvagarbha |Vishvaga |Vishvapavana |Varijathaksha |Vasavasodhara | Vrathadanda | Vrishakapaye |Varivahasithacchathraya |Varakaupeenadharaya |Vishuddha Maunjjeerashanaya |Varijaghraye |Valgubhashine | Visharadha |Vandharujanamandhara | Vishvavismayaya | Vasavapriya |Vindhyavalikrithothsava |Viyathpathithamandhira |VairochaniKarambhoja Rasasikthapadhambhuja |Vairochanikrithapriya | Vairochani Mahabhagyaparinamaya |Vairochani Mahapunyaharathula Vivardhana | Vibudharanjjana |VasudhamandalavyapiDhivyaikaCharanambhuja |Viyath Gangodhayanghrikaya |Vedakandaya| Virochana Pithrusthothra Kritha Shanthaye | VindhyavaliPrananatha Bhikshadhayine|Vairochanikrithalaya |Vairochanikrithadharaya | Vakpathaye|PARASHURAMAYA |Rajeevayathalochana |Raja Raktharunasnathaya |Rainukeya |Rudrashishya |Renukacchedhana |Ranadhootha Mahasena |Rudrani Dharmaputhraka |Rakthakritha Paithrukatharpanaya | Rakthakara Krithavasa |Ragaheena | Rakshitha Bhramacharyaka |Rajath Bhrigukulambhodhi Chandramase |Rakthopaveethaya |Rakthaksha |Rakthaliptha |Ranodhdhatha |Ramanathadhanurdharine |Ramapathikalamaya |Mahabhuja |Roshanalamayakaraya |Renukapunaranana | Rathnakaragabheeradhiye | Rajathadhrigurusthana |Rudranipremabhajana |Rudrabhaktha |Raudhramoothaye |Rakthadevarshibhavana | Ramyaya |Randhidhashayavasana |Rakthasanumahadheera |Rasasurashikhamanaye |Ramyathapase |Theerthadana| Rasaprabhave |Rudramerudhanurbhanga Kridhdhathmane | Ramapoojithapadhabja |Ramanandha | Ramapriya | Ramamukthidha |Ramamangala |SRIRAMAYA | Rajeevapathraksha |Rakachandranibhana |Rathrinjarardhithakshoni Parithapavinashana|Rajeevanabha |Rajendra | Rajeevasanasamsthutha |Raghooththama |Raghavendhra | Rakendhusdhrushanana | Ramya |Ramaramakarambhoja Malonmeelithakandaya | Ramyavalkalaveshtitha | Ravanadhivimardhana |Ravananujapoojitha |Rathnasimhasanaseena | Rajyapattabishechana | Ramayanakathanathamalanayaka | Rasathmaka |Rasadheesha |Ramabadhra |BALARAMAYA|Goloka Dhamadhipa | Pareshvara |Pavithra |Kireeti |Ksheerapani |Haladhara |Musali |Sankarshana | Sahasrasheersha |Rauhineya |Srivasudeva | Dhenuhari |Dhvividhari |Magadhari/Jarasandha| Vrishni |Mathurapurendhra |Gopasakha | Phaneedhra |Parathpara | Revathipathi |Pralambari |Balabadhra |Baladeva | Purushoththama |Parameshvara |Hari | SRI KRISHNAYA | Vyasanasamharthre | Gopijanavallabha |Jishnave |Dhavagniparana |Yamalarjjunabanjjana | Govardhana|Kaliyanarththana |Kalindhitheeraviharine |Govathsa | Gopala |Mahagurave | Bhoomidhara | Sarathaye |Arjjunasakha | Prathapa | Venuganalolupa | Vanamline |Vrindhavanasancharine | Yasodhapriyanandhana |Vasudevapriya | Devakinandhana | Dharmapalana |Kamsarine |Yajjakrith | Yajjabhokthre | Kripalave | Rukminikantha |Sathyabhamapriya |KALKINE | Kalkihanthre |Kalimaraka | Kalmashaghna |Kalpithakshonimangala |Kalithashvakrithaye | Kanchalochana |Kalyanamoorthaye |Kamalachiththachora |Kalanidhaye | Kamaneeya | Kandharpadharpadhamana |Kandeeravaparakrama|Kavaye | Kaveendhrasamsthuthya |Kamalasanasannutha | Katoradhrishe | Kamalalayavigraha | Karmabhramaswaroopavithe |Karmaveera | Karmasakshine |Kalyanasindhave |Kalyanadhayine |Thava Vimalacharanaravindhyo: Namo Nama:| Sri Sri Sri Mahavishnuswaminn Vijayibhava | Jayavijayibhava ||
|| Jai Sriman Narayana ||

Tuesday, 19 February 2019

|| Sri Guha Sharanagathi Gadhyam |||| Jai Sriman Narayana ||
I shall prostrate before supreme Lord Guha who is Universal Monarch, he is the commander of thousands and millions of Bhramanda, he symbolizes Omkara who resides in the city of Omkara, he resides in the woods of Vedashasthra, he is eternal,  he is Universal spirit, he symbolizes auspiciousness, he is Guha who is serene,  he is beloved son of Goddess Uma, he is beyond human intellect and description, he is Skandha who symbolizes five essential elements, he merrily explores through  the intellect of virtuous and pious people, he is Universal preceptor, he is mighty Lord who symbolizes supreme bliss, he eradicates darkness in the worldly existence, he is Subramanya who is imperishable, he is primeval deity, he is Swaminatha who is extremely compassionate, he guides us to cross the ocean of worldly existence, he is Prabhu who is unblemished, he is beyond virtues, he has no specific forms, he does not require any support system, he is void of impurities, he is infallible, he is void of dualism, he is independent to act, he resides in the highest peak of Mount Kailash, he resembles Surya to the lotus like face of Goddess Parvathi who is the daughter of Mount Himavan, he resembles Kalpatharu/wish fulfilling creeper that fulfills all the desires of the worshiper, he is wielded in Vajram, Shoolam and two hands are Varadha and Abhayahastha postures, he is seated on the left of Vajradhari/Lord Shiva, he resembles Ravi to the lotus like heart of Kalakala, he is the piousness of Neelakanda, he lures the heart of beloved consort  Goddess Valli, he is most desirable to the heart of Devasena, he was taken care by six foster mothers known as Kriththika, he is son of sacred river Ganga, he is Subramanya who has most charming six faces, his body is smeared in highly fragrant sanalwood paste, he has broad chest, he has peacock as celestial vehicle, he is son of Lord Rudra, he is Lord of deities, he is absolute Bhramam, he was born in reeds, he has supreme effulgence, he is worshiped by all the deities, he has the loveliness of Kandharpa, he is youthful always, he has most charming limbs, he has twelve hands and twelve eyes, he symbolizes Veda, he is wielded in powerful spear and Asi, he has most charming appearance, he is the destroyer of enemies of Sura, he is supreme Lord, he is wielded in powerful weapon Shakthi, he represents Kamadhenu/divine cow which fulfills all the desires of the worshiper, he is beloved son of Esha, he was carried by the powerful current of Ganga, he is most promising to all, he is the source of Bhoga as well as Moksha, he is too kind, he is sincere companion of distressed people, he is the delight of lotus like faces of Goddess Parvathi and Lord Shiva, he symbolizes wealth, auspiciousness, good fortune, happiness, and welfare, his lotus feet are worshiped by Ganas, he is Lord of Goddess Valli, he is Lord of Lords, he is worshiped by Lord Indhra, he is eulogized by Devarishi Narada and illustrious Rishis and Sages, he eradicates all kinds of illnesses, he is the source of good fortune, he is too compassionate to ardent worshiper, he is the essence of Pranava, he crushed the pride of Mount Krauncha, he has divine arms wielded in various weapons, he is mounted on celestial vehicle peacock, he is adorned in magnificent crown decorated with gems, armlets/ Keyura, earrings, and protective shield, he is extremely valorous, he is the slayer of demon Tharakasura, he is worshiped by Amaras/immortals, he is ocean of mercy, he removes impurities like ego, lust, pride, jealous, greed, illnesses caused on the intellect, he is son of Lord Shiva who has eye on  forehead, he has golden complexion, he is beloved son of Kriththika, he is the slayer of demon Tharakasura, he takes immense pleasure in the consumption of spirituous intoxicated drink, he is highly enthusiastic, he is the commander of great army of warriors, he is the commander of army of deities, he is skillful warrior, he was born out of Agni, he was born under the constellation  Vishakha, he is the son of Lord Shankara, he narrated the essence of Pranava to  Lord Shiva, he is Lord of Ganas, he is primeval deity, he has endless prowess, he is beloved son of Goddess Parvathi, he is eulogized by Kamalasana/Lord Bhrama, he symbolizes Prajapathi who is the source of virtuous offspring, he was born out of Agni, he has golden virility, he has the complexion of molten yellow metal, he symbolizes Vasu, he is adorned in crescent moon, he is a great illusionist, he is the source of sense of renunciation, and abandonment, he symbolizes Vishvayoni, he is free from illnesses, he has supreme radiance, he is magnanimous, he is supreme Lord who symbolizes Veda and Vedanga, he has magnificent form as Viratswaroopa which is beyond description, he is the source of supreme knowledge and wisdom, he is the protector of people who are surrendered at his lotus feet, he removes the fear of thief, extreme fears and anxieties, and all kinds of illnesses, he was born to accomplish specific task, he has golden complexion, he is wise and clever, he is beloved of twice-born, he symbolizes vital air, he is Universal preceptor, he resides in caves, he is beloved son of Goddess Bhavani, he is the purifier of soul, I shall repeatedly prostrate before the lotus feet  of supreme Lord Guha along with Goddesses Valli and Devasena, Hail to supreme Lord Guha along with Goddesses Valli and Devasena.

|| Devadevoththama | Devathasarvabhauma | Akilandakoti Bhramandanayaka |  Omkaranagarastham |Nigamanthavaneshvaram |Nithyam | Ekam |Shivam | Shantham |Guham |Umasutham |Vachamagocharam |Skandham |Chithudhyanaviharinam |Gurumoorthim |Maheshanam |Sacchidhanandham |Samsaradhvanthadheepakam |Subramanyam | Anantham |Adhyam | Swaminatham | Dhayasindhum |Bhavabdhitharakam |Prabhu |Nishkalankam |Gunatheetham |Nirakaram |Niradharam | Nirvikaram |Niramayam |Nirdhvandham |Niralambam |Shivagirinivasam |Himagirithanayambujaravim |Kalpatharum |Vajram Shoolam Vara Abhaya Hastham |Vajradharithanayashritha Vamam |Kalakalahridhayambhuja Bhanum |Neelakandavaravahanam | Vallikalyanasundhara |Devasenamanakantha |Karthikeya | Gangasutha |Subramanya | Shadanana |Sugandhachandhanalepithanga |Mahoraska |Mayooravahana |Rudrasoonu |Suralokanatha |Bhramam |Sharanana |Jwajvalyamanam|Surabrindhavandhyam |Kandharparoopam |Kumaram |Kamaneeyagathram | Dhvishadbhujam |Dhvadhashadhivyanethram |Thrayithanum |Shoolam Asidhadhanam |Kamaneeyaroopam |Surari |Suroththamam |Shakthidharam |Ishtarththasiddhipradham |Eshaputhram |Kamadhenum |Gangodhbhavam |Sarvajananukoolam |Bhoga Mokshapradam | Karunakaram | Dheenabandhu |ParvatheeshamukhaPankajapadmabandhu |Sreesha| Adhiganapoojitha Padhapadma |Vallinatha |Devadhidevam |Devendhravandhyam |Devarshinaradha Muneedhrasthuthya |Rogaharin |Bhagyapradham |Bhakthavathsalam |Pranavaswaroopam |Karunchari |Dhivyapani |Shikheendhravahana | Vajrakireetadharin |Keyura Kundala Lasth Kavachabirama |Veera | Tharakari |Amarabrindhavandhya | Karunamritha |KamadhirogakalushikrithaChiththa Dhoorikritha | Phalanethrasutha |Pingalaya | Kriththikasoonu | Tharakasurasamharthre |Pramaththa |Unmaththa|Surasainyasura | Devasenapathi |  Senani | Agnijanmane | Vishakha |Shankarathmaja |Shivaswamine |Ganaswamine | Sanathana | Ananthashakthaye | Parvathipriyanandhana | Kamalasanasamsthuthya | Prajapathaye | Agnigarbha |Vishvarethase |Hiranyavarnna | Vasumathe | Kaladhara |Mahamayine |Kaivalyadhayine | Vishvayonaye | Anamaya |Thejonidhaye | Ameyathma | Parameshtine | Vedagarbha |Viratsthuthya |Mahasaraswathe| Ashrithakhiladhathre |Choraghna|Bhayaghna| Rogaghna | Vrishakapaye |Karanopathadhehaya |Rakthashyamalangaya |Mahamathe|Bhramanapriya |Pranaya | Lokagurave |Guhapriya | Bhavanikumaram | Pavithram |Thavavimalacharanaravindhayo: Namo Nama: | Sri Sri Sri Valli Devasena Sametha Sri Subramanya Swaminn Vijayibhava | Jayavijayibhava ||
|| Jai Sriman Narayana ||

Monday, 18 February 2019

|| Sri Gangadhara Sharanagathi Gadhyam |||| Jai Sriman Narayana ||


I shall prostrate before supreme Lord Gangadhara who is Universal monarch, he is the commander of thousands and millions of Bhramanda,  he is Shankara and Shiva as well, he is Lord of Mount Kailash, he has attractive reddish brown matted hair locks, he is adorned in sacred river Ganga on matted hair locks, he symbolizes supreme wisdom and knowledge, he is wielded in powerful weapon Pinaka, he is adorned in exquisite ornaments decorated with precious gems, he represents supreme wisdom, he is immeasurable, he symbolizes Yoga, he guides to cross the unfathomable ocean of worldly existence, he is too compassionate to worshiper, he symbolizes absolute Bhramam, he is omnipresent, he has embodied as Universe and its living beings, he is primeval deity, he has celestial bull as vehicle, he is the source of   liberation from repeated births and knowledge, he destroys swollen pride, poor memory and all those illnesses related to intellect, he is adorned in crescent moon on matted hair locks, he holds drum and he produces boisterous voices, he is fond of being eulogized by Samaveda, he is imperishable, he holds colossal fire, he destroyed the grand Yagna of Dhakshaprajapathi, he accepts oblations from fire sacrifices, he crushed the pride of Yama, he is the safest heaven to worshiper who are surrendered at his lotus feet, he showers abundance of boons on worshiper, he is mounted on celestial vehicle bull, he is adorned in Rudraksha, he represents Lord Bhrama, Lord Vishnu, and Lord Maheshvara, he represents three Vedas as well, he is adorned in King of serpent as ornament, he has magnificent form as Ardhanareeshvara who has allocated half of the body to Goddess Parvathi, he is worshiped by illustrious Rishis and Sages, he is supreme Lord, he imparts the knowledge of Bhramam and scriptures, he has Ravi, Chandra and Agni as three eyes, he is mighty Lord Mahadeva, who eradicates miseries and sorrows of the worshiper, his attractive matted hair locks are the shelter place of Vyomaganga/Akashganga, he is mighty Lord, he symbolizes greatest philosophies and Sky he is the source of wisdom, knowledge and eloquence, he fulfills all the desire of the worshiper, he symbolizes supreme intellect,  he has supreme radiance, he is void of impurities, he represents Veda, Vedanga and philosophies, and sixty four art forms, he eradicates extreme fears and anxieties of worldly existence, he has dark bluish throat, he has Agni as eye on forehead, he is attired in skin of elephant, he guides us through the righteous path, he is beloved of Lord Vishnu, he is void of passion, lust, desire, etc.. he undertakes extreme austerities and penances, he follows strict celibacy, he is supreme ascetic, he has marvelous form as Grahasthashrami, he is restrained, he symbolizes truth, he holds Veena, he is supreme Lord who symbolizes  knowledge, wisdom,  intellect and peace,  he is all-pervading, his eyes has the resemblance to lotus flower petals, he eradicates sufferings of worldly existence, he has pleasing disposition, he is eulogized by Sanakadhis, he destroys wicked people, he guides us to safely cross the unfathomable ocean of worldly existence, he is beloved consort of Goddess Parvathi, he is the father of Gajanana and Skandha, he is supreme bliss, he is wrathful,  he is beloved consort of Goddess Girija, he is Lord of Mountains, he is the commander of Ganas, he is worshiped by Nandhikeshvara, he is Lord of Goddess Uma, he represents past, present and future, he has Surya, Chandra and Agni as three eyes, he is adorned in garlands of Rudraksha, he has bluish throat, he is fond of being worshiped with Thulsi and Bilva, he is smeared in sacred ashes all over the body, he is adorned in serpent as sacred thread across the chest, he is adorned in serpent as magnificent ear ornaments, he is adorned in serpents as ornaments all over the body, he is attired in skin of animals, he eradicates miseries and sorrows of the worshiper,nd a evil effects of Kali era, he destroys wicked demons and enemies of Suras, he is worshiped by Deva and Asuras as well, he is sincere companion of distressed people, he is ocean of mercy, he has the loveliness of thousands and millions of Manmatha, his eyes resembles to blazing fire, he is most desirable, he is void of impurities like ego , lust, desire, passion, anger, jealous, etc.. he is firm, he is the source of renunciation, and  abandonment, Dharma, Arththa, Kama and Moksha as well, he resides in the peak of silver Mountain/Mount Kailash, he is inseparable from beloved consort Goddess Parvathi, he is the essence of Pranava, he is closest companion of Yaksharaja/Lord Kubera, he is void of desires, he is Shambhu who is Lord of living beings, he is Universal preceptor, he is the protector of Universe and its living beings, he is the cause for creation, preservation and destruction, he is Lord of Devi Dhakshayani, he eradicates severe illnesses like leprosy, and epilepsy, he is worshiped by Sage Markandeya who is the son of Sage Mrikandu, he symbolizes auspiciousness, he represents Lord of Yogis, he is worshiped by Rishis,  Sages, and deities, he has glorious form as Ashtamoorthi known as Sharva, Bhava, Rudra, Ugra, Bheema, Pashupathi, Mahadeva, and Eshana, he is eulogized by Veda, he is extremely compassionate, he eradicates sins of the worshiper, he is void of illnesses of aging and death, he eradicates accidental and untimely deaths of the worshiper, he is beloved consort of Goddess Gauri, he is worshiped by Lord Madhava, he crushed the pride of Manmatha, he represents Lord Bhrama, Lord Vishnu and Lord Shiva, he is well-versed in Rig, Yajur, and Sama Vedas, he represents time, good fortune, happiness, prosperity, amorous pleasure, stars and planets, he is Parameshvara  who is worshiped by Banasura, he is the source of creation of Universe and he absorbs the same at the end of Yuga, he represents Sathvik, Rajasik and Thamasik nature, he is the slayer of demons of cities of Thripura, he has no birth, he eradicates sorrows and sufferings of the worshiper, he is wielded in Mount Meru as powerful bow, he is Lord of serpents, he is wise, learned, and scholarly, he is supreme Yogi who undertakes intense Yogic practices, he eradicates evil effects caused by spirits, and all kinds of illnesses, I shall repeatedly prostrate before the lotus feet of supreme Lord Parameshvara along with Goddess Parvathi, Hail to supreme Lord Parameshvara along with Goddess Parvathi!


|| Devadevoththama | Devathasarvabhauma | Akhilandakoti Bhramandanayaka |  Shankara |Shiva |Kailasapathi |Jatajooda |Gangadhara | Shudhdhajyanine |Pinakadhrithe |Rathnalankritha Sarvanga | Mahajyanine | Aprameya | Yogamoorthe | Tharaka | Bhakthavathsala | Bhramaroopine |Jagathvyapine |Vishvamoorthaye |Purathana |Ukshavahana |Mokshanidhaye |Vidhyadhayine | Prauda Apasmrithi Samharthre | Shashimaulaye | Mahasvana | Samapriya |Avyaya | Hasthevahnidhara |Krathudhvamsine |Yajjabhokthre |Yamanthaka |Sharanagatharakshaka |Bhakthanugrahamoorthaye | Vrishadhvaja | Akshamaladhara |Thrayimoorthaye |  Nagarajalankritha |Ardhanareeshvara |Munisevya | Suroththama |Vyakhyanadeva | Ravi Chandhragni Lochana | Mahadeva |Sankataharana |Vyomagangajalasthana |Oorjitha |Thaththvamoorthaye | Mahasaraswathapradha |Vyomamoorthaye |Ishtarththaphalapradha |Chith Swroopine |Thejomoorthaye |Anamaya | Vedavedangathththvajja | Chathu:Shashtikalanidhe |Bhavarogabhayadhvamsine |Neelagreeva |Lalataksha |Gajacharmane | Gathipradha |Vishnuvallabha |Aragine |Thapasvine |Bhramacharine |Sanyasine | Grihasthashramakarana |Dhantha |Sathyaroopa |Veenadharine |Mathi Prajja Sudhadharine | Vaishvanara |Padmanethr a|Bhavabandhamochana |Saumyavadhana |Sanakadhisthuthya |Dhushtaharana |Bhavasindhutharana |Parvathivallabha |Gajanana Skandhapithre | Sacchidhanandha |Uragesha |Girijavallabha |Girirajakanyapathi | Gireesha|Ganadhipa |Nandhikeshvarapoojitha |Umapathi | Thrilakalajja | Thrinayana | Rudrakshamalabarana | Neelakanda | Thulasi Bilvarchanapriya |Basmodhoolithavigraha | Nagayajjopaveethadharine | Nagakundaladhara | Nagabhooshana | Kriththivasa | Kleshaharana | Kalidhoshanivarana | Dhaithyaharana | Devarimardhana | Devasuranamskritha | Dheenabandho | Karunasindho | Kotikandharpalavanya | Jwalanethra | Varenya | Nirahankara | Sthano | Kaivalyadhayaka | Chathurvargaphalapradha | Rajathadhrivasa | Parvathipranavallabha |  Pranavaswaroopa | Yaksharajasakha |Nireeha |Shantha | Shambhu | Pashoonampathi |Jagathguru |Jagathraksha| Shrishti Sthithi Pralayakarana |Dhakshayanipathi |Kushtapasmararogasamharthra |Mrikandusoonusevya | Sreekanda |Yogeendhra MuniganaVandya |Sarvadevasthuthya | Ashtamoorthe |  Karunyavaranidhe | Papaharana |  Jaramaranavarjjitha | Apamrithyuharana | Gaurinatha |Madhavasevya |Manmathagarvashamana | Thrimoorthiswaroopa | Vedavedya | Rig Yajur Samaparaga |Bhagamaline | Parameshvara | Banasurasevya | Vishvasrije |Vishvasamharthre |Thrigunathma | Thripurari | Ayonija | Shokathapaharana |Kanakachalakodhanadharana | Bhujangadhipa |Hamsa | Mahayogine |Vethaladhi Pishachaugh Rakshasaugha Vinashana |Sarva Rogashamana | Thavavimala Charanaravindhyo: Namo Nama: | Sri Sri Sri Parvathi Parameshvara Swaminn Namo Nama : ||

|| Jai Sriman Narayana ||