Lord Ganesha

Lord Ganesha

Thursday, 28 June 2018

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: || 11 - 20|| Jai Sriman Narayana ||

Lord Hayagreevah continues “ Oh! Kumbhasambhava, recitation of these sacred hymns provides the merit of charity of millions of horses, construction of well in the deserted places where water source is really hard, and serving millions of Bhramins with sumptuous meal, it provides abundance of merit of performance of devout acts for thousands of years, these are highly propitious as well as confidential hymns praising the thousands of sacred names of Goddess Lalitha, Oh! Kalashisutha, recitation of these sacred hymns followed with Nithyakarma/daily rite would eradicate all the severe sins of the worshiper, in order to get relieved from the accumulated sins worshiper should sincerely venerate Himashailasutha who is the daughter of Mount Himavan capable to provide serenity of mind, with intense devotion and faith along with the recitation of these thousands of sacred names, whoever sincerely worship Goddess Sri Lalitha and recitate  these thousands of sacred names would please her immensely, if it is difficult to recite the hymns on regular basis,  recitation of these sacred text on the auspicious days like Shankaranthi, Vishu, Janmanakshathra, during solar and lunar eclipse would provide abundance of religious fervor.” Ya: Kotim Hayamedhanam Aharedh Gangarodhasi | Achareth Koopa Kotiryo Nirjale Marubhoothale ||

Dhurbhikshe  Ya: Prathidhinam Koti Bhramana Bhojanam |Sradhdhaya Paraya Kuryath Sahasra Parivathsaran ||

Thathpunyam Kotigunitham Labeth Punyamanuththamam | Rahasyanamasahasre Namno Ayekasya Keerthanath ||

Rahasyanama Sahasre Namaikamapi Ya: Padeth |Thasya Papani Nashyanthi Mahanthyapi Na Samshaya: ||

Nithyakarmanushtanath Nishidhdha Karanadhapi | Yath Papam Jayathe Pumsam Thathsarvam Nashyathibhrutham ||

Bahunathra Kumukthena Shrunuthvam Kalashisutha | Athraika Namno Ya Shakthi: Pathakanam Nivarththane ||

Thannivarththyamagham Karththum Nalam Lakachathurdhasha | Yasthyakthva  Namasahasram Papahanimabeepsthi | Sahi Sheetha Nivruthyarththam Himashailam Nishevathe ||

Bhaktho Ya: Keerthayennithyen Nithyam Idham Nama Sahasrakam |Thasmai Sri Lalithadevi  Preethabishtam  Prayacchathi ||

Akeerthayannidham Sthothram Katham Bhaktho Bhavishyathi |Nithyam Sankeerthanashaktha: Keerthayeth Punyavasare | sankrathau Vishuve Chaiva Swajanma Thrithayeayane ||
|| Jai Sriman Narayana ||