Lord Ganesha

Lord Ganesha

Sunday, 22 April 2018

Sri Ganga Lahari – Lyrics and meanings 1 - 10|| Jai Sriman Narayana ||
I shall meditate upon sacred river Goddess Ganga who symbolizes perfection, auspiciousness, and all kinds of wealth and richness; she is divine consort of Khandaparashu/Shiva, embodied as sacred river in order to perform various amusements, she symbolizes Veda and Vedanga and she is eulogized by them, she has embodied as sacred water course and resides on the matted hair locks of Lord Shiva which is capable to eradicate the sufferings of poverty, miseries, grief, wickedness and cruelty  of worshiper  the moment he/she witnesses the sacred water course, her sacred water course symbolizes supreme wisdom and knowledge, it imparts the knowledge of Bhramam, it eradicates the impurities like a preceptor, her powerful sacred water currents symbolizes wealth and prosperity, her sacred waters has the brilliance of sun in the early hours of dawn, she is Herambajanani who is the mother of Lord Heramba/Ganesha, her auspicious grace  has the capabilities to eradicate commotion, pride,agitation etc.. Lord Hara adorned her powerful water currents in his matted hair lock before she descending down to earth, she has descended down to Earth in order to eradicate miseries and sorrows, extreme fears and anxieties of the living beings, Oh! Amba,  Oh! Bhageerathi, you have decided to descend down to Earth with little pride, as a safest heaven to distressed and desolate people,  whoever whether intentionally or unintentionally  remembers your splendorous sacred water course which has the luster of moon would get relieved from the darkness of ignorance,  your sacred water course  is eulogized by all the deities, Oh! Amba, kindly eradicate our three kinds of sins and miseries, whoever sacrifices wealth,  prosperity and kingdom just like grass, and resides on the sacred river bank and consume the nectar like your sacred waters, would attain immense bliss  and attain highest of the status of Nirvana, in the early hours of dawn kings and chaste women take holy dip in your sacred waters, your river banks are packed with the animals and pious people and blissfully explore through the pleasure gardens, whoever remember your marvelous myths and eulogizes your glories would get relieved from sins and miseries, it is highly propitious to eulogize your glories , kindly reside in the lotus like my face at the time of departing this material world, your marvelous water course flowing sportively with great joy witnessed by multitude of people as well as mountains, you have descended down to Earth in order to eradicate the miseries and sorrows of repeated births, your sacred river bank is capable to shove off all those troubles of living beings, your sacred river banks are the dwelling place of deities, you have descended down to Earth in order to elevate the soul, you are beyond description,  you are eternal, your endless glories are capable to chase away the darkness of ignorance, you are pure, you symbolizes highest of philosophies, your sacred river banks are capable to eradicate worldly bondage.


Samridhdham Saubhagyam Sakalavasudhaya: Kimapi Than |Mahaishvaryam Leelajanitha Jagatha: Gandaparasho: | Shrutheenam Sarvasvam Sukrithamatha Moortham  Sumanasam| Sudhasodharyam They  Salilamashivam Na: Shamayathu ||

Dharidhranam Dhainyam Dhurithamatha  Dhurvasanahridham | Dhrutham  Dhoori Kurvan Sakridhapi Gatho Dhrishtisaranim | Api DhragaVidhyadhrumadhalanadheeksha Gururiha| Pravahasthe Varam  Shriyamayamaparam  Dhishathu Na: ||

Udhancchan Marththanda Spudakapada Herambajanani | Kataksha Vyakshepakshana Janitha  Samkshobha Nivaha: | Bhavanthu Thvangantho Harashirasi Gangathanubhuvastharanga: Proththunga  Dhurithabhayabhangaya Bhavatham ||

Thvalambadhamba Spurathlaghugarvena Sahasa | Maya Sarveavajja Saranimatha  Neetha: Suragana: | Indhaneemaudhasyam Bhajasi  Yadhi Bhageerathi Thadha | Niradharo Ha Rodhimi Kathaya  Keshamiha Pura: ||

Smrithim Yatha  Pumsamakritha Sukrithanamapi Cha Ya | Haranthyanthasthandhram Thimiramiva Chandhrashusarani: | Iyam  Sa The Moorthi: Sakalasura  Samsevya Salila | Mamantha: Santhapam Thrividhamapi Papam Cha Haratham ||

Api Prajyam Rajyam Thrinamiva  Parithyajya  Sahasa | Viloladhvaneeram Thava Janani Theeram Shrithavatham | Sudhatha: Swadheeya Salilabharamathripthi Pibatham | Jananamanandha: Parihasathi Nirvanapadhaveem ||

Prabhathe  Snatheenam Nripathiramaneenam  Kuchathadigatho Yavanmathar Milathi Thava  Thoyair Mrigamadha: | Mrigasthavadhvaimanika  Shathasahasrai: Parivritha | Vishanthi Swacchandham Vimalavapusho Nandhanavanam ||

Smritham Sadhya: Swantham Virachayathi Shantham Sakridhapi | Prageetham Yathpapam Jadithi Bhavathapam Cha Harathi | Idham Thadhangethi  Shravanaramaneeyam Khalu Padham | Mama  Pranapranthe  VadhanaKamalanthar Vilasathu ||

Yadhantha:  Gelantho Bahulathara Santhoshabaritha | Na Kaka  Nakadheeshvara NagaraSakangshamanasa: | Nivasalokanam Janimarana Shokapaharanam | Thadhe Thaththe Theeram  Shramashamanadheeram  Bhavathu Na: ||

Na Yath Sakshathdhvedhairapi Galithabedhairavasitham | Na Yasmin Jeevanam Prasarathi  Manovagavasara: |Nirakaram Nithyam Nijamahima  Nirvasithathamo| Vishuddham  Yaththathvam Surathadini Thathvam Na  Vishaya: ||

|| Jai Sriman Narayana ||