Lord Ganesha

Lord Ganesha

Thursday, 28 June 2018

Sri Lalitha Sahasranamam – Sri Bhramanda Puranam - || Phalashruthi: ||21- 30|| Jai Sriman Narayana ||


Lord Hayagreevah continues “ Oh! Kalashisutha, recitation of these sacred hymns on the day of Navami, Chathurdhashi, Shukravaram, Paurnamasya on full moon day, and veneration of Goddess Sri Lalitha, following Panchaupachara/five types of significant offerings,  would eradicate all kinds of illnesses and worshiper would attain long life, it would eradicate fever and infectious diseases , all kinds of illnesses will be burnt into ashes the moment worshiper recite these sacred hymns, Oh! Mune,  veneration of Goddess Sri Lalithambika who resides in the middle of the ocean of Sudhasagara/ocean of nectar, by installing Kumbham and recitation of these sacred hymns ,  applying sacred ashes would cure all the illnesses instantly, it would eradicate all the evil effects caused by the changes in the planetary positions, recitation of these sacred hymns would eradicate toxic poisons, childless couple would be benefited with virtuous offspring by offering Navaneetham/fresh butter to Goddess Lalithambika, worshiper would be relieved from worldly bondage, he/she would attain immense wealth and prosperity, princely status,  fame and ultimately   nearness to Goddess Lalithambika by reciting these sacred hymns during the hours of dusk.”


Navamyam Chathurdhashyam  Sithayam Shukravasare | Keerthayenamasahasram Paurnamasyam Visheshatha: ||


Paurnnamasyam Chandhrabimbe Dhyathva Sri Lalithambikam | Panchopacharai: Sampujya Padennamasahasrakam ||

Sarve Roga: Pranashyanthi Dheerghamayushyam Cha Vindhathi | Ayamashukaro Nama Prayoga: Kalpachodhitha: ||

Jvaraththram Shirasi Sprushtva Padennamasahasrakam | Thakshanath Prashamam Yathi Shirasthodhojwaroapi Cha ||

Sarvavyadhi Nivruthyarththam Sprushtva Basma Japedhitham | Thath Bhasmadharanadeva Nashyanthi Vyadhaya: Kshanath ||

Jalam Samanthrya Kumbhastham Namasahasratho Mune | Abishinjeth Grahagrasthan Graha Nashyanthi Thath Kshanath ||

Sudha Sagaramadhyastham Dhyathva Sri Lalithambikam | Ya: Paden Namasahasram Visham Thasya Vinashyathi ||

Vandhyanam Puthralabaya Namasahasra Manthritham | Navaneetham Pradhadhyath Thu Puthralabho Bhaveth Dhruvam ||

Devya: Pashena Sambandham Akrishtamangushena Cha | Dhyathva Abheeshtam Sthriyam Rathrau Paden Namasahasrakam ||

Ayathi Swasameepam Sa Yadhyapyantha: Puram Gatha | Rajakarshana Kamashcheth Rajavastha Dhigmukha: ||