Lord Ganesha

Lord Ganesha

Tuesday, 24 July 2018

51 Shakthi Peedam|| Jai Sriman Narayana ||
Tamilnadu –

Goddess Kamakshi – Sri Kamakoti Peedam -  Kanchipuram

Goddess Meenakshi – Sri Manthrini Peedam – Madurai

Goddess Parvathavardhini – Sethu Peedam – Rameshvaram

Goddess Sri Akhilandeshvari -  Gnanapeedam – Thiruvanaikka

Goddess Apeethakuchambal – Aruna Peedam -  Thiruvannamalai

Goddess Kamalambal – Kamalapeedam -  Thiruvarur

Goddess Mangalambika -  Vishnushakthi Peedam -  Kumbakonam

Goddess Abirami – Kalapeedam -  Thirukkadaiyur

Goddess Mahakali -   Kalipeedam -  Thiruvalangadu

Goddess Parashakthi -  Parashakthi Peedam -  Thirukutralam

Goddess Lalitha -  Chayapeedam – Engoimalai – Kulithalai

Goddess Vimala/Ulakanayaki -  Vimala Peedam – Papanasham

Goddess Gandhimathi -  Gandhipeedam -  Thirunelveli

Goddess Bhramavidhya -  Pranavapeedam -  Thiruvenkadu

Goddess Dharmasamvardhini -  Dharmapeedam -  Thiruvaiyaru

Goddess Thripurasundhari -  Eshipeedam – Thiruvetriyur

Goddess Mahishasuramardhini -  Veerashakthi Peedam -  Devipattinam

Karnataka –

Goddess Chamundeeshvari -  Sampathpradha Peeda -  Mysoore

Goddess Bhadhrakarnni – Karnnapeedam -  Gokarnnam

Goddess Mookambika – Ardhanari Peedam – Kollur

Uttar Pradesh –

Goddess Vishalakshi – Manikarnnikapeedam –

Goddess Viraja Sapthapeshvari -  Virajapeedam – Harjjpur

Madhyapradhesh -

Goddess Shankari  - Mohothpala Peedam -  Mahakalam

Goddess Mahakali -  Rudranipeedam – Ujjain

Andhrapradhesh –

Goddess Bhramarambal -  Shailapeedam – Srishailam

Goddess Gnanambika -  Gnanapeedam – Sri Kalahasthi

Goddess Manikyambal -  Manikyapeedam – Dhrakshatrama

Kerala –

Goddess Bhagavathi -  Mahashakthi Peedam - Kodungallur

Haryana

Goddess Sthanupriya – Upadheshapeedam – Kurukshethram

Goddess Mukthinayaki – Jayanthipeedam – Hasthinapuram

Orissa –

Goddess Bhairavi – Bhairavi Peedam - Puri

Maharashtra –

Goddess Bhavani – Uthpalapeedam -  Thuljapur

Goddess Thrayambikadevi -  Thrikonapeedam -  Thrayambakam

Goddess Sri Mahalakshmi -  Karaveerapeedam – Kolhapur

Gujarath –

Goddess Chandhrabhaga – Prabhasapeedam – Somnath

Goddess Ambaji – Dwaraka

Goddess Bhadhrakali   - Shakthipeedam – Gujarath

Assam –

Goddess Kamakhya – Kamagiripeedam -

Mirjapur –

Goddess Nandhadevi -  Sri Vindhyapeedam – Vindhyachalam

West Bengal –

Goddess Prathanakali -  Utharashakthi Peedam – Kolkatta

Nepal –

Goddess Bhavani Pashupathi -  Shakthipeedam – Kathmandu

Bihar –

Goddess Manthrini  - Thrivenipeedam – Gaya

Punjab –

Goddess Thripuramalini -  Jalandharpeedam – Jalandhar

Rajasthan –

Goddess Gayathri – Gayathripeedam – Pushkar/Ajmeer

Himachalpradhesh –

Goddess Sri Lalithambika – Prayaga Peedam -  Prayag

Goddess Neelambika – Shyamalapeedam – Shimla

Goddess Nakuleshvari – Udyanapeedam – Nakulam

Kashmir –

Goddess Vaishnavi -  Vaishnavipeedam -  Jammu-Kashmir

Goddess Dhakshayani – Thyagapeedam – Manasarovar -Tibet

|| Jai Sriman Narayana ||
Courtesy - Bhanu Ravi