Lord Ganesha

Lord Ganesha

Sunday, 22 July 2018

Sri Adhi Varahi Sahasranamasthothram – Sri Uddamarathanthram - Lyrics and meanings 71 – 80|| Jai Sriman Narayana ||


I shall prostrate before supreme Goddess Sri Adhivarahi who lures the three worlds with her mesmerizing beauty, she is extremely valorous, she excels the beauty of Manmatha, she has personified as female force of  Vishnu and Bhairava, she is decked in protective shield, she holds various weapons and Kapala, she symbolizes  Shraushat/gestures applied for fire sacrifices and homage to ancestors, Vashat/all gestures applied for rites, and Vashatkara, Pakasamstha/yajja, she is omnipresent, she represents intellect, and  sacrifices used with Kariri, she has protruding teeth soaked in blood, she represents particular fire sacrifices performed for pleasing Lord Indhra, she is formidable, she represents ethics, morality, and spring season, she has strong limbs, she  is clever, she is omnipresent, she has large sized body resembles to Gaja, she represents sacred scriptures, offerings to fire sacrifices, Soma, Pakasamstha, Garuthmathi/female bird, she is absolute truth, she resembles to lightning, she is delightful, she produces deafening noises, she represents sacrificial post, she holds a kind of drum, she symbolizes ray of light, Varuna, thunderbolt, spear,  and  arrow, she is most promising, noble, wise, courteous, and favorable, she has the radiance of sun, she represents sun/Aryama, Dronakalasha, Maithra, Varuna, Ashvina,  and Indhra, she has high diginity/rank of king, she moves slowly, she is all pervading, she symbolizes purity, and wealth, she represents sacred verses recited while fire sacrifices are performed, battle, conflicts, and  war, she is worshiped with fire sacrifices, she symbolizes the priest who performs sacrificial fire, she accepts oblation from fire sacrifices, she is the leader, she has personified as Durga, she represents death, she symbolizes sacrificial fire, priest who performs the sacrifices, she accepts oblations from fire sacrifices, she represents Subramanya, Bhramana, Maithra, Varuna, and VAruna, she holds the highest rank of fire sacrifice/intiator of sacrifice, she is firm, she represents Havya/cheese, curd, milk, and sacrificial priest,  she gets highly pleased with the offerings, she has personified as female force of Lord Bhrama/goddess of speech, she represents Bhrama, trinities, three types of sacred fires, and thretha Yuga, she is formidable/energetic, violent.


Thrailokhyamohano Veera:  Kandharpabalashathana: | Shankhachoodo Gajacchayo Raudhrakhyo Vishnuvikrama: ||

Bhairava: Kavachakhyashcha Vabhridho Ashtakapalaka: | Shrausht Vausht Vashatkara:  Pakasamstha  Parishruthi ||

Chayano Naramedhshcha  Kariri Rathnadhanthika | Saumithrani Cha Berunda  Barhaspathyo Balangama: ||

Prachetha:  Sarvasathrashcha  Gajamedha: Karambaka: | Havi: Samstha  Somasamstha  Pakasamstha  Garuthmathi ||

Sathya Sooryashchamasa :  Srukrusuvolookhalamekshini | Chapalo Mandhini Medi  Yupa: Pragvashakunjika ||

Rashmirashushcha  Dhobhyashcha  Varunodha:  Pavi:  Thadha | Apthoryamo Dronakalasho Maithravaruna  Ashvina: ||

Parthivathva  Mandhi Cha Hariyojana  Yeva Cha | Prathiprasthana Shukrau  Cha Samidheni Samithsama ||

Hothadhvaryusthadhodhghatha  Netha  Thvashta  Cha  Yothrika | Agnidhroashchavagashtavagra Vasthuthpradhardhaka ||

Subhramanyo Bhramanashcha  Maithra Varuna  Varunau | Prasthotha  Prathiprasthatha Yajamana Druvamthrika ||

Ameekshameeshadhajyam Cha Havyam Kavyam Charu: Paya:  | Joohudhdhunobhrith Bhrama Thrayi Thretha  Tharashvini||


|| Jai Sriman Narayana ||