Lord Ganesha

Lord Ganesha

Wednesday, 11 July 2018

Sri Batuka Bhairava Ashtoththarashathanama Sthothram || Phalashruthi: || Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana |||| Poorvabhaga: ||||Nyasa: ||
Shankara speaks “Oh! Devi,  above are the hundred and eight sacred names of Sri Batuka Bhairava who is magnanimous, it is highly confidential hymn capable to fulfill all the desires of the worshiper, whoever reads or listens to these glorious verses would get rid of afflictions, fear of illnesses, fear of calamities, fear small pox, fear of spirit, fear of enemies, fear of dangers, fear of critical illnesses, fear of King, fear of thieves, fear of wicked people, trepidation, miseries and sorrows, imprisonment, etc..  worship of Lord Bhairava  eradicates all kinds of fears and anxieties, recitation of Ekadhashasahasra with initial rite, recitation of thrice during the hours of dawn, noon and dusk for an year would provide commendable reward, recitation of these hymns for six months would bring possession of wealth and properties, recitation of these verses for eight months would eradicate the enemies of the worshiper, recitation of these hymns during the hours of dusk for three weeks eradicates hostility, whoever recites these hymns for three months would remain favorite of King, worshiper who desired for wealth would attain the same, bride groom would achieve appropriate companion as wedded wife, it provides immense wealth, appropriate companion as wedded wife/husband, worshiper would get relieved from illnesses, and worldly bondage, Oh! Devi, it would eradicate unknown fears, it would freed the worshiper from imprisonment, worshiper would get fulfilled all the desires, Oh! Maheshvari, recitation of these sacred hymns would  immensely please Bhairava.”Ashoththaram Shatham Namnam Bhairavaya Mahathmana: | Maya They Kathitham Devi Rahasyam Sarvakamadham ||

Ya Idham Padathi Sthothram Namashtashathamuththamam | Na Thasya  Dhuritham Kincchinna Rogebhyo Bhayam Bhaveth ||

Na Cha Maribhayam Kincchinna Cha Bhoothabhayam Kvachith | Na Shathrubhyo Bhayam Kinchith Prapnuyan Manava: Kavachith ||

Pathakebhyo Bhayam Naiva  Ya: Padeth Sthothramuththamam | Maribhaye  Rajabhaye  Thadha Chauragnije Bhaye||

Authpaththike  Mahoghore  Thadha  Dhukha Pradharshane | Bandhane  Cha Thadha  Ghore  Padeth Sthothramuththamam ||

Sarvam Prashamamayathi Bhayam Bhairava Keerthanath| Yekadhasha  Sahasram Thu  Purashcharana Muchyathe ||

Yasthri Sandhyam Padeth Devi Samvathsaramathandhritha: | Sa Siddhim Prapnuyadhishtam Dhurllabamapi Manava: ||

Shanmasam Bhoomikamasthu Japithva  Prapnuyan Maheem | Rajashathru Vinasharththam Padenmasashtakam Puna: ||

Rathrau Varathrayam Chaiva  Nashayathyeva  Shathravan | Japenmasathrayam Marthyo Rajanam Vashamanayeth ||

Dhanarththi Cha Sutharththi Cha Dharaththi Chapi Manava: | Paden  Masathrayam Devi Varamekam Thadha Nishi ||

Dhanam Puthram Thadha Dharan Prapnuyannathra Samshaya: | Rogi  Bhayath Pramuchyetha Bandho Muchyeth Bandhanath ||

Bheetho Bhayath Pramuchyetha Devi Sathyam Na Samshaya | Nigadishchapi Badhdho Ya:  Karagehe Nipathitha: ||

Shringalabandhanam Praptham Padencchaiva  Dhivanishi| Yam Yam Chinthayathe  Kamam Tham Tham Prapnothi  Nishchitham| Aprakashyam Param Guhyam Na Dheyam Yasya Kasyachith ||

Sukuleenaya  Shanthaya  Rijave  Dhambavarjithe | Dhadhyath Sthothramimam Punyam Sarvakamaphalapradham ||

Jajapa Paramam Prapyam Bhairavasya Mahathmana: | Bhairavasya  Prasanna  Bhoo Sarvaloka Maheshvari ||Bhairavasthu Prihrishtoabhoothsarvaga: Parameshvara: | Jajapa Paraya  Bhakthya  Sadha Sarveshvareshvaram ||

|| Jai Sriman Narayana ||