Lord Ganesha

Lord Ganesha

Saturday, 3 March 2018

Sri Thulasi Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meaning|| Jai Sriman Narayana ||
I shall prostrate before supreme Goddess Thulsi who is divine personified on Earth, she symbolizes eternal bliss, she is highly honored and adorned on the tuft, she is personified as Dhathri and Savithri, she is absolute truth, she eradicates all the impurities of the worshiper, she is Gauri, she is eulogized by deities, I shall prostrate before Goddess Thulsi who symbolizes wealth and prosperity, she is chaste woman resembles to lotus flower, she symbolizes elixir of nectar, she is Rukmini who is consort of Lord Krishna, she is gorgeous and she is adorned in various precious ornaments, she is chaste, truthful, and supereme Goddess, she is chaste wife of Lord Vishnu, she is illustrious, she is Gauri who is worshiped by Sage Gauthama, her glorious myths are related to Thretha Yuga, she represents sacred texts, she represents female force of Thrimoorthi, she is Jagathdhathri who is the source of Universe and its living beings, she is adorned in various ornaments which makes rattling noises, she is stunningly beautiful, she is embodied as Earth, she  is divine personified as majestic  and beautiful young maiden, she is highly venerated, she symbolizes Yajjyavidhya, Mahavidhya and Guhyavidhya, she is Kamakshi, she is born in illustrious clan, she symbolizes wealth and prosperity, she represents Earth, she dwells in three worlds, she is Savithri, she is the essence of Veda, she is wielded in Shankha, and Chakra, she is accompanied by  female assistants, her eyes are  swift,  unpredictable, keeps rolling to and fro, she is attired in majestic yellow silk clothes, she symbolizes nectar, she is Amba who has embodied as sacred plant, she has most beautiful and auspicious eyes, she is the safest heaven to worshiper, she resides in the superior abode Sri Vaikundham, she repreents all the deities, she is the safest asylum to the whole Universe and its living beings, she has rich fragrance, she is the consort of Lord Vishnu who dwells in supreme abode, she provides abundance of boons to worshiper, she has beautiful physical features and thin waist line, she represents Chandrabhaga, Kaveri, Manikarnnika and she is beloved of river Yamuna, she is worshiped by all sacred rivers, she resides on the sacred river banks, she is the provider of all the auspiciousness and richness to worshiper, she symbolizes auspiciousness and wealth, she resides in the heart of miserable people, she is pure, she symbolizes pure intellect, she is supreme Goddess, she represent contentment and satisfaction, she is omnipotent, she has most magnificent forms too, she has various incarnations, she has great splendor, she has rich fragrance, she resides in the heven, she represent sacred hymns and she is eulogized by them, she has great effulgence, she resides in the milky ocean, she is embodied as sacred rivers, she is personified as Goddess of wisdom and knowledge/Saraswathi, she under takes extreme penances and austerities, she is personified as Radharani/Rasini who takes immense pleasure in the amorous sport with Krishna, she is personified as Kali, and Mahalakshmi, she represents quarter of the day and night, she is beloved of Bhrama, she has the complexion of dark clouds, she is appeasing, she is the provider of all kinds of happiness, she has supreme radiance, she has the loveliness of peacock with dark cloud complexion, she is Dhathri, she is presiding deity of sacred land Vrindavan, she is Krishna who has dark complexion of clouds, she is beloved of fervent devotees, she is personified as young maiden of cow herds, she symbolizes nectar, wealth and all kinds of richness, I shall prostrate before Goddess Thulasi who  is inseparable from  Krishna.


Om Sri Tulasi Nandhini Devyai  Shikhinyaidharine Nama: | Dhathri Savithri Sathyasandha  Kalaharini Namo Nama: ||

Gauri Devgeethayai Draviyasyai Namo Nama: | Padmini Seetha Rukmini Priyabhooshani ||

Shreyasi Shreemathi Manya  Gauri Gauthamarchitha : | Thretha Thripthaga Thripadha Thrayimoorthi Swaroopini ||

Jagadhathri Thrasini Gathra Gathri Garbhavarini | Shobhana  Samaya Dviratha Aradhyai Namo Nama: ||

Yajjavidhya Guhyavidhya Mahavidhya Kamakshi Kula | Shriyai  Bhoomyai Bhavithri Savithri  Cha Sarvavedavidhamvara: ||

Shankhini Chakrini Charini Chapalekshana | Pithambara Prothasoma Saurasakshini Amba Cha Saraswathi ||

Samshraya  Sarvadhevatha  Vishvashraya Sugandhini | Varadha  Sushroni Chandhrabhaga Yamunapriya ||

Kaveri Manikarnnika Archini Sthayini Dhanapradha | Dhanavathi  Shochyamanasa Shuchini  Shreyasi Nama: ||

Preethichinthekshana  Vibhuthi Akrithi Avirbhutha | Prabhavini Gandhini Svargini  Vedhya  Prabha  Sarasini ||

Sarasivasa  Saraswathi Sharavathi Rasinyai Nama: | Kalini Shreyovathi Yama Bhramapriya||

Shyamasundhari Rathnaroopini Kshamanidhi Shadadhyuthi : |  Shathanandha  Shithikantha Prayaya  Dhathri Nama: ||

Sri Vrindavani Krishna  Bhakthavathsala  Gopikakritha | Harayai Amritharoopini Bhooma Srikrishnakantha Thulsyai Nama: ||

|| Jai Sriman Narayana ||