Lord Ganesha

Lord Ganesha

Friday, 20 April 2018

Sri Adhishankara Sthuthi: – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
I shall prostrate before supreme preceptor Sri Adhishankara, who symbolizes auspiciousness, fortune and happiness, he is the son of Devi Aryamba and Shivaguru,  he has lustrous face resembles to autumn moon, he is most desirable, he is adorned in garland of Rudraksha, his forehead is adorned in sacred ashes, vermilion and sandalwood paste, he has great brilliance, he holds Dandam, he is attired in crisp saffron garment. He is too compassionate, he has pleasing disposition, he is divine personified in order to perform various Leela, he is eulogized by eminent Yogis and Sages, he is pure, he is beyond human intellect, he is store house of virtues, he is supreme bliss, he is unblemished,  he is serene, I shall repeatedly prostrate before Shankara who performs the essential function of Universe, he eradicates miseries and sorrows, he is the source of Universe, Oh! Shankara, kindly protect us.   He is supreme bliss,  he represents the ray of light of supreme intellect,  he is omniscient, he symbolizes wisdom and knowledge, he is eulogized by illustrious Rishis and Sages, I shall repeatedly prostrate before Paresha and Parambhramam who protects the Universe and its living beings,  I shall meditate upon  Parambhramam/  absolute Bhramam, who is worshiped by the whole Universe, he is omnipresent, he is the essence of Veda and Vedantha, he symbolizes wisdom and knowledge, he is supreme ascetic, he guides us to cross the unfathomable ocean of Samsara, he is beyond Thrigunas, he represents Agamashsthra and he imparts the knowledge of supreme wisdom.  He eradicates the darkness of ignorance and imparts the knowledge of Bhramam, he is Parambhrama who represents the essence of three Veda, he is eminent among Dhvijas, he eradicates miseries and sorrows of the worshiper, he has supreme radiance, he symbolizes greatest philosophies, and whoever venerates his lotus feet would be relieved from distress and all kinds of illnesses.  He is seated on the majestic Mahayogapeedam, he is beyond human intellect, he is pure, and he has no desires, he is void of chillness or heat or sorrow, he is supreme bliss and has pleasing nature, hence Oh! Mortals, meditate upon the lotus feet of Universal preceptor Shankara who can guide us to cross the unfathomable ocean of worldly existence effortlessly.  Oh! Deva, I am completely worn out of conflicts and sorrows material life such as wife, children, relatives, female associates, accumulated wealth, etc.. though it is difficult abandon, kindly shower your compassionate grace on us.  Oh! Prabho, I am completely exhausted with the illnesses caused by phelgam, disappointments, confusion, fear, trepidation, heat, breathing difficulties, intense pain caused by the wounds, joint paints, misapprehension, etc.. kindly protect us from all the illnesses.  I shall repeatedly prostrate before Shankara who is Universal protector and illustrious Kamakodipeedadheesha, I shall repeatedly prostrate before Jagathguru who eradicates miseries and sorrows of the worshiper, kindly forgive all our mistakes and sins. Oh! Sharanya, who is the safest heaven, I shall surrender at your lotus feet, he is the closest companion of the people, he is worshiped by the whole Universe, he is Universal preceptor, he is the source of liberation from repeated births, kindly forgive all our  sins and protect us always.  Oh! Dhayalo, Oh! Bhakthavathsala, I am a mendicant living on alms, you are Dhatha, kindly shower your compassionate grace on us, Oh! Kripasheela, Oh! Shankara, kindly bless us with staunch devotion at your lotus feet, Oh! Jagathguro, Oh! Bhavathbheshaja/superior cure, I am completely worn out of numerous illnesses related to brain, evil eyes, heart ailments, evil spell, infectious diseases, fever, water born disease, etc.. you are the superior cure for all the illnesses, hence kindly eradicate all those illnesses effortlessly, your auspicious grace are capable to make the penniless into wealthiest,  kindly eradicate sorrow of disappointment,  lost, shattered, defeated, and perturbed, Oh! Shankara, kindly protect us, your auspicious grace are capable to bring immediate presence of  Goddess Lakshmi. Oh! Jagannatha, Oh! Deva, Oh! Mahayogi, I shall repeatedly prostrate before you, I have no shelter place other than you, kindly eradicate the repeated births and Jara, Janma and Garbhadhivasa Dhukham,  I shall repeatedly prostrate before Jagathguru who eradicates the darkness of ignorance like sunlight that removes the darkness,  he imparts supreme wisdom and knowledge of self in order to protect the soul from the miseries and sorrows of worldly existence, Oh! Shanakara I am not aware of recitation of Veda or Vedanga, I know to eulogize you with my petite knowledge, therefore kindly forgive my mistakes.  You are my preceptor,  you are Lord Shiva and Shakthi as well, you are my father and mother as well, you symbolizes supreme wisdom and you are my closest companion, you are my shelter place and you are my intellect as well.  Oh! Deva, I am helpless to get out of the miseries and sorrows of worldly bondage and worldly existences without your auspicious grace.  Oh! Dheshika, I am helpless to cross the worldly bondage without supreme knowledge, therefore kindly enlighten me with the knowledge of self with your blissful supreme light,  Oh! Deva, I am helpless, I have completely soaked in the worldly matters and chained with worldly bondage, kindly elevate me from the clutches of worldly existence.  Oh! Prabho Oh! Shankara, kindly reside in the shrine like my heart, I have shattered with intense grief and sorrow, you are the Lord of distressed people, kindly eradicate all those grief instantly, and critical illnesses like epilepsy, leprosy, infectious diseases, and water born diseases,  and evil effects caused by spirits,  which will disappear the moment of your fleeting look fall on the worshiper.  The above are the glorious verses praising the splendor of Shankara who is the Universal preceptor, whoever reads or listens to it with intense faith and devotion would be blessed with virtuous offspring, appropriate companion as wedded wife or husband, wealth, abundance of grains, long life, and good health, ultimately nearness to Lord Shankara.


Shankaram Sambamesham Aryambashivagurusoonum Thameede | Sharathchandhraprabhapoora Vakthram Vichithram Su Chithram | Gale Rudrakshaharam Lalate Bhasmarekhangitham Kumkuma Chandhanalankritham | Swarnnathejomayam Dheham Dandam Kashayavasthropariveshtitham Shankaram ||

 Kripasagaram Komalam Leelavatharam Geeyathe Yogivaryair | Nirmalam Nirvikalpam  Gunatheetham Sacchidhanandham | Paramam Pavithram Shanthaya Thubhyam | Namo Shankara Vishvakarthe Cha Dhukha Harthre | Namo Vishvabeeja Praseedha Praseedha ||

Anandhapoornnam Gunatheetham Chidhanandharoopam | Chidhabasakam Sarvagam Gnanagamyam | Mmunidhyeyam Paresham Parambhramaroopam | Namasthe Namasthe Jagath Palanaya ||

 Jagathvyapinam Vishvavandhyam Parambhramamroopam Sadhaham Bhajami | Bhramaroopam Shruthijjam Jagathkaranam Sakalavidhyanidhanam | Thapoyginam  Tharakam Gnanahethum Anekagamami: Swam Janam Bodhayantham ||

 Thamasthomaharam Janagnanahethum Thrayivedhasaram Parambhramaroopam | Dhvijesham Marthyasanthapaharam Prakashawaroopam Mahath Thathvaroopam |Thvadheeye Mana:Sthapayedhanghri Padme Harantham Sarva Rogam Mahantham ||

Nirmalam Nirvikalpam Nireeham Mahayogapeede Virajam | Na Sheetham Na Ushnam Vishokam Prasannam Sadhanandha Samvith Swaroopam |Dhurapam Naro Yathi Samsaraparam Parasmai Thamobhyo Api Thasmai Namasthe |

Shareeram Kalathram Sutham Bandhuvargam |Vayasyam Dhanam Sadhma Bhrithyam Bhuvam Cha Namastham Parithyajya Ha Kashtamanekam | Gamishyami Dhukhena Dhooram Kila Aham | Aho Deva Seedhami Dheenanukampin Kimadhyapi Hantha Thvayoth Bhasithavyam ||

 Kapham Vyahathoshnothbanashvasa Vegavydha Vispurath Sarva Marmmasthibandham | Vichinthyahamanthyam Asahyamvamastham Bibemi Prabho Kim Karomi Praseedha ||

Namo Shankara Jagannatha Namasthe  Namo Shankara Kamakodipeedeesha Gurave Namasthe |Namasthe Namasthe Prapannarththiharin Namasthe Samasthaparadham Kshamasva Akhilesha ||

Samasthaikabandho Jagethavandhya Namasthe Jagathgurave Namasthe | Praseedha Smara Thrahi Pashyava Mukthyai | Kshamam Prapnuhi Thrakshya Mam Rakshamodhath |Thavadhanya: Sharanya: Prapannsyanethi Praseedha Smarenneva Hanyasthu Dhainyam ||

 Na chethi They Bhaveth Bhaktha Vathsalyahanisthatho Mey Dhayalo Dhayam Sannidhehi |Ayam Dhanakalasthvaham Dhanapathram Bhaven Yeva Dhatha Dhvadhanyam Na Yache | Bhavath Bhakthimeva Sthiramdhehi Mahyam Kripasheela Shankara Kritharththoasmi Thasmath ||

Shiro Dhrishti Hridhroga Shoola Prameha Jwararsho Jara Yakshmahika Visharththan |Thvamevam Bhishagbheshajam Bhasma Jagathguro Thvamullaghayasman Vapur Laghavaya ||

Dharidhrosmya Bhadhrosmi Bagnosmi Dhooye Vishannosmi Sannosmi Ginnosmi Chaham | Bhavan Praninamantharathmasi Shankara Mamadhim Na Vethsi Prabho Raksha Mam Thvam |Thvadhakshno: Kataksha: Patheth Thryakshayathra Kshanam Kshma Cha Lakshmi: Swayam Tham Vrinathe ||

Jara Janma Garbhadhi Vasadhi Dhukhanyasahyani Jahyam Jagannatha Deva |Bhavantham Vina Mey Gathirnaiva Shankara Dhayalo Na Jagarthi Kim Va Dhaya They |Namasthe Mahayogi Namasthe Jagathguru Samastham Cha Vidhyam Pradhehi Pradhehi ||

Avidhya Andhakaraugha Marththanda Dheepthyai | Su Vidhya Pradhanothsukayai Shankarayai |Samastharththa Rakshakakarayai Varayai | Namasthe Jagathguro Thubhyam Namosthu ||

Shruthinamagamye Suvedhagamajja Mahimno Na Jananthi Param Jagathguro | Sthuthim Karthumicchami They Thvam Shankaram Kshamsvedhamathra Pramugdha: Kilaham ||

Gurusthvam Shivasthvam Cha Shakthisthvameva | Thvamevasi Matha Pitha Cha Thvameva | Thvamevasi Vidhya Thvamevasi Bandhu | Gathirme Mathir Deva Sarvam Thvameva ||

Shareere Athikashte Ripau Puthravarge  Sadhabheethimoole Kalathre Dhane Va | Na Kashchithdhvirajyathyaho Deva Chithram  Katham Thvath Kataksham Vina Thaththvabodha: ||

Shareere Dhane Apathyavarge Kalathre Virakthasya SaddheshikadhishtaBuddhe : | Yadhasmikam Jyothiranandharoopam Samadhau Bhaveth Thathvamasya Deva Sathyam ||

Agadhe Athra Samasarapange Nimagnam Kalathradhibharena Ginnam Nithantham | Mahamoha Pashaugha Bandham Chiranmam Samudhdharthu Deva Thvamekaiva Shaktha ||

Nije Manase Mandhire Samnnidhehi Praseedha Praseedha Prabho Shankara |Aham Sarvadha Dhukha Bharavasanno Bhavan Dheena Bandhu Sthvadhanyam Na Yache |Bhavath Bhathirodham Sath Clipthabadham Mamathim Dhrutham Nashayoma Suthathvam |

Apasmara Kushta Kshayarsha: Prameha Jwaronmadha Gulmadhi Roga Mahantha: | Pishachashcha Sarve Bhavath Pathrabhootham Vilokya Kshanthatharakare Dhravanthe ||

Idham Shankara Sthothram Padeth Bhakthiyuktho Saputhran Kalathran Dhanam Dheerghamayur Arogyam Labeth Shankarasayujyamanthe Cha Marththya:||


|| Jai Sriman Narayana ||