Lord Ganesha

Lord Ganesha

Wednesday, 26 July 2017

Sri Thulasi Sthuthi - Lyrics and meanings
|| Jai Sriman Narayana ||I shall meditate upon Goddess Thulasi who is closest companion of Goddess Sri Mahalakshmi, she eradicates all kinds of sins of worshiper and provides abundance of pieties, I shall prostrate before Goddess Thulasi who is worshiped by Maharishi Naradha, she is dearest darling of Lord Narayana.   I shall prostrate before Goddess Thulasi who  is the source of happiness and auspiciousness, she eradicates miseries and illnesses of worshiper, I shall prostrate before Goddess Thulasi whose root is the dwelling place of all the sacred rivers, I shall prostrate before Goddess Thulasi whose stem is the abode of all the deities,  I shall prostrate before Goddess Thulasi whose top portion is the dwelling place of Veda and Upanishads.  I shall prostrate before Goddess Thulasi who symbolizes nectar, and auspiciousness, she eradicates miseries and sorrows of worshiper, she destroys fears and illnesses of the worshiper, I shall prostrate before Goddess Thulasi who is originated at the wish of deities, she is worshiped by Rishis and Sages, she eradicates all the sins of worshiper, she is beloved of Hara and Hari, she is the provider of fortune, virtuous offspring, wealth and abundance of grains and affluence, she is the provider of good health, she eradicates grief and miseries, Oh! Madhavapriye/darling of Madhava, kindly blesses us.  Whoever recites the glories of Thulasi and venerates the lotus feet of Goddess Thulasi on daily basis would remain unblemished.  I shall prostrate before Goddess Thulasi who eradicates worldly bondages of the worshiper; she cleanses the afflictions of worshiper, she is worshiped by the people who afflicted, veneration of Goddess Thulasi brings nearness to Lord Krishna, she is the provider of liberation from repeated births too.Thulasi Sri  Sakhi Shubhe Papaharini Punyadhe | Namasthe Naradanuthe  Narayana Mana: Priye ||

 Mana: Prasadhajanani Sukha Saubhagyadhayini| Adi Vyadhihare Devi Thulasi Thvam Namamyaham ||

Yanmoole  Sarvatheerthani Yanmadhye  Sarvadevatha: | Yadhagre Sarva Vedashcha  Thulasi Thvam  Namamyaham ||

Amritham Sarvakalyanim Shoka Santhapa Nashineem | Adhi VyadhiHareem Nrinam Thulasi Thvam Namamyaham ||

Devaisthvam Nirmitha Poorvam Archithasi Muneeshvarai: | Namo Namsthe  Thulasi Papam Hara Haripriye||

Saubhagyam Santhatheem Devi  Dhanam Dhanyam Cha Sarvadha | Arogyam Shokashamanam Kuru Mey Madhavapriye ||

Thulasi Pathu Mam Nithyam Sarvapadhyobhi Sarvadha | Keerthitha Api Smritha  Vapi Pavithrayathi Manavam ||

Ya Dhrishta Nikhilakhasankhyashamani Sprushta Vapu: Pavani | Roganamabhivandhitha Nirsani Sikthanthakathrasini | Prathyasakthividhayini Bhagavatha: Krishnasya  Samropitha | Nyastha Thathcharane Vimukthi Phaladha  Thasyai Thulsyai Nama: ||


|| Ithi Thulasi Sthuthi:Samaptham ||

|| Jai Sriman Narayana ||