Lord Ganesha

Lord Ganesha

Wednesday, 18 April 2018

Sri Vaishnavi Sthuthi – Sri Varaha Puranam - Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||


I shall prostrate before supreme Goddess Vaishnavi who is the female force of Lord Vishnu and one of the Sapthamathas/Bhramani, Vaishnavi, Maheshvari, Indhrani, Kaumari, Varahi and Chamunda, she is pure, virtuous,  and most venerable, she symbolizes fortune and prosperity, she is illustrious, she is omniscient, she has colossal form, she is watchful of the Universe and its living beings, she represents victory, she carries out the essential functions of creation, preservation and destruction of the Universe and its living beings, she has Soma, Surya, and Agni as three eyes, she is facing in all directions, she represents supreme wisdom and knowledge, she eradicates ignorance, she represents fire sacrifice, she crushed the pride of Mahishasura, she is omnipresent, she represents all the female deities, she is Vaishnavi who is embodied as Universe and its living beings, she represents cells in living beings, she is eternal, she is Padma who is lotus born, she eradicates sins of the worshiper, her auspicious grace showers abundance of boons, she represestns sathvik nature, she undertakes extreme austerities and peanaces, she is Vaishnavi who is too passionate, she is the provider of Riddhi and Siddhi, she symbolizes wisdom and knowledge, she has personified as ShivA, Shankari, Vaishnavi, and Bhrami, and she is worshiped by all the deities, she is the slayer of Maha Mahisha, she is wielded in powerful trident, she has alarming appearance, she has unique eyes, she is Mahamaya who is great illusionist, she symbolizes streams of nectar, she is worshiped by pious, she is eternal, she symbolizes supreme wisdom and art of sculpture, she is Janani who is the mother of Universe and its living beings, she resides as soul in living beings, she is highly confidential, she symbolizes auspiciousness, Oh! Devi Parameshvari, I shall surrender at your lotus feet, whoever reads or listens to the glorious verses praising the splendor of Goddess Vaishnavi would remain unconquerable in the battle fields, worshiper would remain protected from wild animals and thieves, whoever read or listens to these glorious verses on regular basis would be freed form worldly bondage and live a blissful life.


Namo Devi Mahabhage  Gambheere Bhima Dharshiney| Jayasthe Sthithi Siddhanthey Thrinethre  Vishvathomukhi ||

Vidhyavidhye  Jaye Yajje Mahishasuramardhini |Sarvage  Sarvadeveshi Vishvaroopini Vaishnavi ||

Veethakoshadhruve Devi Padma  Papahanthri Subhekshini | Shuddhasthava Vrathasthe Cha  Chandaroopi Vibhavari ||

Riddhi Siddhi Pradhe Devi  Vidhya Vidhyamruthe Shive | Shankari Vaishnavi  Bhrami  Sarvadeva Namaskruthe||

Ghantahasthe  Thrishoolasthre Mahamahishamardhini | Ugraroope  Virupakshi Mahamaye Mrithushrave ||

Sarvasathva Hithe Dhruve Vidhyapurana Shilpanam Janani  Bhoothadharini | Sarvadeva  Rahasyanam  Sarvasaththvatham Shubhe||

 Thvameva Sharanam Prapadyanthe  Devi Parameshvari | Nathesham Jayathe  Kinchith Asumbharanasankade ||

Yashva Vyaghra  Bhaye Ghore  Chora Rajabhaye   Thatha | Sthaven Namam Sadha Devi  Pathishyathi Yathathmavan ||

Nigakatasthopi Yo Devi Thvam  Smarishyathi Manava: | So Api Bhandhair  Vimukthasthu Sumukham Vasathe Sukhi ||


|| Jai Sriman Narayana ||