Lord Ganesha

Lord Ganesha

Friday, 22 January 2016

Mooka Panchashathi !! Mandhasmitha Shathakam – Lyrics & Its meanings 91 – 101 !!||Jai Sriman Narayana ||
|| Om Sri Kamakshyai Nama: ||

Oh! Shive/personification of auspiciousness, Oh! Goddess Sri Kamakshi, your mesmerizing smile has the capabilities to eradicates the scorching heat waves like sorrows and grief of our sinful acts, it provides the nectar like eternal bliss, I shall earnestly pray to your attractive smile to destroy the miseries and fear of our sinful acts.  Oh! Goddess Sri Kamakshi, the brilliance of your mesmerizing smile that has the luster of the rays of Lord Chandra, enhance the intelligence and wisdom in your passionate devotees, it destroys the uncertainties and agonies of them.  Oh! Manmatha Ari Mahishi/ consort of Lord Shiva who is enemy of Lord Manmatha,  Oh! Goddess Sri Kamakshi, your mesmerizing smile attracts the Mandara flowers that have the unblemished pallor are concerned about their luster therefore they are reluctant to unite with the natural whiteness, instead they continuously remains attached to your attractive smile.  Oh! Matha, Oh! Goddess Sri Kamakshi, the luster of your mesmerizing smile that extends cool rays, it is unblemished, it burst into flames in the wind of the knot of Karma, hence I shall earnestly pray to your attractive smile that has the resemblance to nectar to protect us from the blaze of Samsara, destroy our sorrows and grief and protect us from the fear and perils.  Oh! Menathmaje/daughter of Mena,  Oh! Goddess Sri Kamakshi, your mesmerizing smile is the personification of amorous sport, it merrily sport on your tip of tongue, it provides precision to terminology, it is the blissful waves in the ocean of nectar and it extends cool rays, it gives out an appearance of an attractive and lustrous pond.  Oh! Goddess Sri Kamakshi,  the luster of your mesmerizing smile gracefully moves like waves with passion and it lure the heart of Lord Parameshwara who is decked in crescent moon, I shall earnestly pray to your attractive smile that has the luster of the waves in sacred river Ganga to remove all our miseries and agonies.  Oh! Janani, Oh! Goddess Sri Kamakshi, your mesmerizing smile that has the capacity to churn the milky ocean like heart of Lord Parameshwara, it is the personification of amorous sport, in order to augment the luster of your attractive smile Lord Parameshwara devour the nectar like the luster of your attractive smile frequently, hence his three eyes always remains the waves of bliss.  Oh! Goddess Sri Kamakshi, your mesmerizing smile multiplies its beauty and happiness at the gaze of Lord Parameshwara who is the enemy of Lord Manmatha, at that moment a new wave initiates in the ocean of bliss that has the resemblance to eternal wisdom and the intellectuals describes those blissful waves as your attractive smile.  Oh! Athrithanaye/daughter of Mount Himavan, Oh! Goddess Sri Kamakshi, your speeches are melodious and they are the personification of sweetness, was that due to the constant nearness to the luster of your smile? Or vice versa, I am completely failed to understand.  Oh! Shive, Oh! Goddess Sri Kamakshi,  I shall prostrate before the brilliance of your mesmerizing smile that are the personification of kindness and playfulness, it has the appearance to the young maiden who has the face of lotus flower, it the originating place of stream of nectar like words in intellectuals and scholars, it is the gate way and throne of liberation from the cycles of birth and death.Whoever recite the sacred verses of Mooka Panchashathi which describes the splendor of Goddess Sri Kamakshi with utmost devotion and faith would be blessed with all the auspiciousness.Kshepeeya: Kshapayanthu Kalmasha Bhayan Nyasmakam Alpasmitha |Jyothir Mandala Chakramasthava Shive Kamakshi Rochishnave: |Peeda Karmada Karma Gharmma Samaya Vyapara Thapanala |Sripatha Nava Harsha Varshana Sudha Srothaswini Sheekara: ||


Sri Kamakshi Thava Smithaindhava Maha: Poore Parispoorjjathi |Proudam Varidhi Chathurim Kalayathe Bhakthathmanam Prathibham |Dhourgathya Prasarasthama: Padalika Sadharmya Mabibhrathe |Kim Kim Kairava Sahacharya Padhavithyarim Na Dhathepadham ||


Mandharadhishu Manmadhari Mahishi Prakashyareethim Nijam |Kadhachith Kathaya Vishangya Bahusho Vaishadhya Mudhraguna: |Sri Kamakshi Thadheeya Samgamakala Mandhi Bhavath Kaouthuka: |Sathathyena Thava Smithe Vithanuthe Sourasana Vasanam ||


Edane Bhavaveethi Hothra Nivahe Karmougha Chandanila |Proudimna Bahulikrithe Nipathitham Santhapa Chinthakulam |Matharmam Parishinja Kimchith Malai: Peeyusha Varshairiva |Sri Kamakshi Thava Smitha Dhyuthikanai: Shaishirya Leelakarai: ||


Bhashaya Rasanagra Lekhana Jusha: Shrungara Mudhra Sakhi |Leela Jatharathe: Sukhena Niyama Snanaya Menathmaje |Sri Kamakshi Sudhamayiva Shishira Srothaswini Thavaki|
Gada Nandha Tharangitha Vijayathe Hasaprabha Chathuri ||


Santhapam Viralikarothu Sakalam Kamakshi Macchethana |Majjanthi Madhura Smitha Maradhuni Kallola Jaleshu The |Nairantharyam Upethya Manmadha Marulloleshu Yeshu Spudam |Premendhu: Prathi Bimbitho Vithanuthe Kouthoohalam Dhoorjjade ||


Chetha: Ksheera Payonidhi Mandharachaladragakhya Mandhachala |Kshobha Vyapruthi Sambhavam Janani The Mandhasmitha Sri Sudham |Swadham Swadha Mudheetha Kouthukarasam Nethrathrayi Shamkari |Sri Kamakshi Nirantharam Parinamath Athya Anandha Veechimayi ||


Aloke Thava Panchasayakaripo: Uddhama Kouthoohala |Prenghan Marutha Ghattana Prachalitha anandha Dhugdham Budhe: |Kachidhveechi Rudhanchathi Prathinava Samvith Prarohathmika |Tham Kamakshi Kaveeshwara: Smithamithi Vyakurvathe Sarvadha ||


Sookthi: Sheelayathe Kimadhri Thanaye Mandhasmitha The Muhoo: |Madhuryagama Sambradhaya Madhava Sookthesthu Mandhasmitham |Iththam Kamapi Gahathe Mama Mana: Sandheha Margabhramim |Sri Kamakshi Na Paramarthya Sarani Sphoorthou Nidhaththe Padham ||


Kreeda Lola Kripa Saroruhamukhi Soudhanganebhya: Kavi |Sreni Vak Paripadika Mruthajari Soothi Gruhebhya: Shive |Nirvanangura Sarvabhouma Padhavi Simhasanebhyasthava |Sri Kamakshi Manojya Mandhahasitha Jyothishkanebhyo Nama: ||


Aryameva Vibhavayanmanasi Ya: Padharavindham Pura: |Pashyannarabhasthe Sthuthim Saniyatham Labdhva Kadaksha Cchavim |Kamakshya Mrudula Smithamshu Lahari Jyothsna Vayasyanvitham |Ahorathya Pavargga Soudha Valabhim Anandha Veechimayim ||


|| Ithi Sri Mooka Kavi Sarvabhouma Krithou Panchashathyam Mandhasmitha Shathakam Sampoornam ||


|| Imam Panchashathim Yasthu Nithyam Bhakthiyuktha Padeth Sri Kamakshi Bhaveth Thasya Prasannacha Varapradha ||Jai Sriman Narayana !!